Kraft fra land kutter utslipp

Jens Måge tar feil: Det har aldri vært viktigere å elektrifisere sokkelen.

«Det er på tide å gravlegge ideen om elektrifisering av sokkelen,» skriver Jens Måge i Energi og Klima 10. juni. Tvert imot, mener jeg. Det har aldri vært viktigere å elektrifisere sokkelen.

Først litt bakgrunn: Oljeindustrien står for en firedel av de norske utslippene og er hovedårsaken til den norske utslippsveksten. Utslippene vi da snakker om er klimagassutslippene fra produksjonen av olje og gass ute på sokkelen, fra gassturbiner som driver plattformene. En måte å fjerne disse utslippene på er å erstatte gassturbinene med strøm fra land, fraktet gjennom kabler.

Måge går gjennom en rekke argumenter for og mot elektrifisering av sokkelen. Jeg er enig i flere av resonnementene, men samtidig er det enkelte som skurrer.

Motargument: Vil ikke gass som ikke benyttes i turbiner på plattformene bli solgt til Europa og brent der i stedet? Hva er da klimagevinsten?
Det er helt riktig at turbinene offshore er svært ineffektive og at en får mer energi igjen ved å brenne gassen på land. Samtidig vil en lettere kunne fange CO₂ fra større kraftverk enn fra hver mindre turbin.

Men det viktigste er at hele resonnementet bak dette motargumentet er galt. Norge må i likhet med andre land ta ansvar for egne utslipp. Du kunne ført samme argumentasjon på andre områder. Skal vi for eksempel ikke bruke elektrisitet og biodrivstoff i biler, fordi bensinen da uansett blir brukt et annet sted?

Argument for: Elektrifisering er en god måte å utnytte den nye kraftproduksjonen i Norge som kommer som følge av ny utbygging, mer regn og vannkraft.
Norge går mot et kraftoverskudd. Det pussige er at flere, inkludert Måge, får dette til å høres ut som et problem. Utvilsomt er det utfordringer med overskudd av kraft, men først og fremst gir det muligheter. Over halvparten av energiforbruket i Norge er fossilt. Vi kan ikke energieffektivisere oss bort fra disse utslippene, vi må konvertere.

På 1970-tallet var oljefyring i bygninger svært vanlig. Takket være en større utbygging av vannkraft ble ren elektrisitet konkurransedyktig, noe som igjen førte til færre oljefyrer og lavere norske utslipp. Ville en greid denne reduksjonen gjennom energieffektivisering? Nei. Vi ville bare hatt litt lavere utslipp. Akkurat som at det i et lengre perspektiv ikke vil være tilstrekkelig med biler som bruker bensin eller naturgass mer effektivt, du må ha biler som ikke går på bensin i det hele tatt.

Jens Måge mener det er en motsetning mellom å bygge flere utenlandskabler og elektrifisere sokkelen. Her er jeg uenig, og jeg har selv tidligere tatt til orde for økt kraftutveksling med utlandet.

Elektrifisering er ikke et tiltak for å grønnvaske norsk sokkel, og det blir det heller ikke bare fordi enkelte gjentar det til stadighet. Det hele koker ned til hvorvidt vi vil kutte utslipp i Norge eller ikke. Hvis man ikke vil det, er det en ærlig sak. Men hvis man mener Norge bør redusere egne utslipp, må oljeindustrien med. Da er elektrifisering av sokkelen et av de mest effektive tiltakene man kan gjennomføre. Kraft fra land må være en forutsetning for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel.

På sokkelen står mange oljeinstallasjoner som har vært i drift i 40 år, og som vil fortsette å produsere i mange tiår til. Vi ser ikke disse utslippene, likevel har flere av enkeltfeltene utslipp tilsvarende store norske byer. Både de kortsiktige og langsiktige klimamålene avhenger av at vi tar i bruk den rene norske kraften til å erstatte den fossile energien.