Mål, måling og mening

Det er skuffende og underlig at regjeringens melding om avfall og sirkulær økonomi ikke legger mer vekt på å måle effekt og resultat.

Det er ikke vanskelig å sette hårete mål, og den ferske stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi er intet unntak – den slår fast at 50 prosent av husholdningsavfallet og liknende avfall fra næringslivet skal gjenvinnes. Men man kommer ingen vei med mål – så lenge ikke arbeidet også måles.

Opp på vekta!

Vi vet alle at det som måles er det som får fokus. Derfor var det skuffende og underlig at det i regjeringens avfallsmelding ikke er mer fokus på å måle effekt og resultat.

At måling er viktig for å nå mål, har næringslivet skjønt for lenge siden. Styringsverktøy på kvalitet og HMS er i dag en selvfølge i norske virksomheter og bidrar til økt effektivitet, bedre kvalitet og færre uønskede hendelser.

IKEA lanserte nettopp en ny strategi for å hindre matsvinn, der essensen var like enkel som genial: Fra nå av skal alt matavfall veies og registreres. På denne måten bevisstgjøres alle ansatte på hvor mye mat som kastes. Prosjektansvarlig uttaler at målsetningen om reduksjon med 50 prosent dermed skal være innen rekkevidde.

Måling gir styring

Måling av miljøprestasjoner er ikke nytt, men verktøyene for miljøledelse blir stadig bedre og er enkelt tilgjengelig for alle norske virksomheter, ikke bare giganter som IKEA. Ved systematisk å måle andelen miljøvennlige produkter en tar inn i en virksomhet – og hvor mye avfall en slipper ut som gjenvinnes, oppnår virksomheter en styring som er helt avgjørende for at vi skal nå målsetningene i avfallsmeldingen.

Det som måles blir gjort. Et miljøstyringssystem bidrar på den måten til langt bedre miljøprestasjoner.

Felles målsettinger

Her er det mye å hente i alle bransjer, og det finnes mange gode eksempler:

  • Byggefirmaer som har innført miljøledelse og som systematisk velger resirkulerte og klimavennlige materialer, og sikrer at minst mulig avfall ender i restavfallet.
  • Engrosleverandører som har valgt å ta inn miljømerkede produkter og måle disse – og som systematisk arbeider for å minske avfallsmengden ved å minimere emballasje og sørge for gode returordninger.
  • Hoteller som aktivt benytter miljøledelse, og som stiller miljøkrav i anskaffelser og overvåker restavfallet sitt.

Sammen hjelper hver av disse regjeringen med å nå den totale målsettingen.

Bruk verktøyene!

Enhver virksomhetsleder er opptatt av lønnsomhet. Å utnytte ressursene effektivt er god business. Å benytte de verktøyene som allerede er investert i burde være en selvfølge for klima- og miljøminister Vidar Helgesen. For de finnes, og vi har utviklet dem sammen.

Miljøfyrtårn-ordningen er etablert i et samarbeid mellom næringslivets parter og norske myndigheter for å sikre god styring av miljøinnsatsen i norske virksomheter. Og viktigst av alt: Prestasjonene måles, både for å bevisstgjøre ledelse og ansatte og for å sikre at tiltakene virker. For å bruke stortingsmeldingens egne ord: Ettersom effektiv ressursbruk også er god økonomi, vil en aktiv politikk for sirkulær økonomi også kunne styrke næringslivets grønne konkurransekraft. Det er nettopp disse mekanismene vi i Miljøfyrtårn er opptatt av å utnytte, og vi håper at våre verktøykasser og våre måleinstrumenter fremover vil benyttes mye mer aktivt enn hva stortingsmeldingen bærer bud om.