Norske fjorder nytes best uten utslipp

Turistnæringen møter større og større forventninger om å ta klimaansvar. Disse forventningene bør møtes offensivt. Våre erfaringstall fra “Vision of The Fjords” og “Future of The Fjords”, viser at betalingsviljen er større for utslippsfri fjordturisme.

En ny turistsesong er på trappene. Fra mai til august vil kinesere, tyskere og amerikanere i tusentall besøke vestlandsfjordene våre. Stadig flere som kommer hit, verdsetter en tydelig miljøprofil ved presentasjon av turistmål. Denne trenden kommer til å øke. Erfaringstall fra Brødrene Aa viser at det er betydelig større betalingsvilje for mer-opplevelsen ved å være om bord på et klimavennlig fartøy.

Tre teknologisteg

Utviklingen av det første utslippsfrie turistfartøyet i Norge har gått i tre steg.

I 2014 designet Brødrene Aa i Hyen i Sogn og Fjordane M/S Terningen til ruta Trondheim – Kristiansund. Båten erstattet aluminiumfartøyet M/S Ladejarl. Karbonstrukturen på M/S Terningen har betydelig lavere vekt og opererer derfor i samme hastighet med lavere motoreffekt. Dieselforbruket på ruta ble redusert med 40 prosent eller omkring 1,3 millioner liter per år.

Dette fartøyet demonstrerte at de to viktigste faktorene for å redusere utslipp fra fartøy, er å redusere vekten og energibehovet. Neste steg var å gå fra redusert energibehov til diesel-elektrisk hybriddrift.

I 2016 ble Vision of The Fjords satt i drift. Fartøyet, som kan ta 400 passasjerer, opererer med ren batteridrift i verdensarvområdet Nærøyfjorden innerst i Sognefjorden. Transittetappen til og fra Flåm går med dieseldrift.

Det tredje teknologisteget var steget fra hybrid til hel-elektrisk drift. For ett år siden, i april 2018, ble Future of The Fjords levert for å trafikkere samme rute som søsterskipet Vision of The Fjords. Fartøyet har 100 prosent batteridrift og kan gå 2,5 timer i 16 knop før batteriene må lades.

Mange små, viktige forbedringer

I ett teknologisteg er det mange små forbedringer.

Batterier har stort volum og høy vekt i forhold til lagret energimengde. 100 prosent batteridrift krevde større batteripakker i Future of The Fjords, men det førte ikke til økt totalvekt. Ved å ta i bruk siste generasjons batterier ble lagret energimengde per vektenhet økt med 82 prosent for batterimodulene i Future of The Fjords i forhold til Vision of The Fjords. Fjerning av dieselmotorer, drivstofftanker og tilbehør gav dessuten vektmessig rom for større batteripakker.

Med større batterier – økte ladebehovet. Ruteoppsettet for Future of The Fjords medførte behov for 2,4 MW ladeeffekt. Det er dobbelt så mye som søsterskipet og ladebehovet er større enn det lokale strømnettet kan levere. Løsningen ble PowerDock. Konseptet består av en flytebrygge med batteripakker lagret under dekk. Batteripakkene på PowerDock-en kan lades opp igjen ved relativt lav effekt døgnet rundt eller med høyere effekt i tidsperioder med lav belastning på kraftnettet. Ved økt krafttilgang fra land kan PowerDock-konseptet enkelt oppskaleres. Det er også mulig å øke ladeeffekten dersom nye batteriløsninger åpner for hardere lading.

Gode miljøløsninger er god økonomi

Investeringskostnaden for denne typen helelektrisk fartøy er rundt 20 prosent høyere enn for et dieselfartøy. Det er hard konkurranse i turistmarkedet og små marginer. Høye investeringskostnader må kunne forsvares, og de må betales tilbake i form av lavere driftskostnader og økt inntjeningspotensial. Det gjør Future of The Fjords. Basert på normale avskrivinger og levetid, overstiger lavere driftskostnader de ekstra investeringskostnadene. I tillegg kommer gevinst av høyere billettpriser, redusert vedlikehold og eventuell økt annenhåndsverdi.

Teknologiløsningene er overførbare

Elektrisk fremdrift er tilnærmet lydløs og er støymessig overlegen all annen teknologi som er tilgjengelig i dag. Dette er en fordel for all transport, men spesielt viktig i forbindelse med sightseeing der det ofte er guiding underveis og der nærhet til fugle- og dyreliv, natur og fossefall er en viktig faktor.

Men batteriteknologien er ikke egnet for fartøy som går med høy hastighet eller på lengre distanser. Neste fase er å bygge videre på de teknologistegene vi har tatt og supplere med blant annet hydrogen som energibærer og brenselcelleteknologi som basis for nullutslipps fremdriftsløsning.

Teknologiløsninger som er utviklet fra MS Terningen via Vision of The Fjords til Future of The Fjords er i stor grad overførbare til andre fartøykonsept og også marine næringer. Utviklingsarbeidet kan ha stor nytteverdi for andre, og erfaringer bør deles og brukes for å ta den maritime næringen mange grønne steg videre.

Norge er i front – det bør vi utnytte

Erfaringer fra Nærøyfjorden bekrefter at stadig flere etterspør opplevelser med god miljøprofil. Nullutslippsdrift vil få økende etterspørsel i fremtiden.

Det er potensial for minst tre utslippsfrie turistfartøy i Future of The Fjords-størrelsen på Nærøyfjorden og et tilsvarende antall på Lysefjorden. Geirangerfjorden og Nord-Norge er andre aktuelle områder for slike fartøy.

Også internasjonalt er det et stort marked for utslippsfrie turistreiser til sjøs. Det åpner for betydelige eksportmuligheter for den norske maritime næringen, som allerede har gått noen flere teknologisteg og kan eksportere konsepter som vi har demonstrert at fungerer og som det er betalingsvilje for.