Offshore vind — allerede en kjempeindustri

Det er ikke lenger riktig å si at offshore vind vil bli en kjempeindustri. Vi er der allerede.

Mer enn 8000 deltagere og nesten 500 utstillere satte hverandre stevne på EWEA Offshore 2011 i Amsterdam siste uken i november. I en del av de innledende presentasjonene fikk vi høre at det planlegges en massiv utbygging av 140 GW offshore vindkraft i Europa. I dag er det installert 3,2 GW, med ytterligere 5,6 GW under utbygging, 17,3 GW som har fått konsesjon og 115 GW under planlegging. Hvis alt dette blir bygget ut vil det dekke ca. 13 prosent av Europas energibehov og hindre utslipp av ca. 100 millioner tonn CO₂.

Hvis man ser på vindparker som er installert og under bygging, er England kommet desidert lengst, med Tyskland, Danmark og Belgia på de neste plassene. Selv om industrien utvilsomt er inne i en sterk vekstfase, er det fortsatt utfordringer. Blant de viktigste utfordringene var det særlig fokus på følgende:

  • Tilgang på kapital
  • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft
  • Behovet for et offshore supergrid i Nordsjøen
  • Kostnadsreduksjoner
  • Tilgang på forskningsmidler

Offshore supergrid

Det ble hevdet i en av presentasjonene at man med et gitt scenario kunne spare ca. 100 milliarder kroner (!) på a bygge ut et supergrid for offshore vind i Nordsjøen, sammenlignet med en stykkevis og delt utbygging hvor hver park har sin egen landforbindelse.

Et supergrid vil inkludere kryssforbindelser mellom de omkringliggende landene, og det ble trukket frem hvor fordelaktig det ville være å få integrert norsk vannkraft inn i det europeiske kraftsystemet. Alle i bransjen ser dette svært klart, bare så synd at myndighetene og politikerne ikke ser det like klart, særlig ikke de norske.

Norge satte preg på utstillingen

Den kombinerte utstillingen og konferansen hadde tiltrukket seg svært mange norske deltagere og bedrifter; man kunne ikke gå langt uten å høre eller se en nordmann. Innovasjon Norge hadde organisert to flotte norske paviljonger, og i tillegg var det flere norske bedrifter som stilte ut i egen regi. Sammen med Innovasjon Norge arrangerte Business Region Bergen, Greater Stavanger, The City of Kristiansand, Arena NOW og NORCOWE en egen delegasjonsreise og et eget seminar i forbindelse med messen.

Ivrig meningsutveksling på EWEA Offshore i Amsterdam
Ivrig meningsutveksling på EWEA Offshore i Amsterdam (foto: EWEA, CC:by-nc-nd)

Det var gledelig å se at flere mindre norske bedrifter allerede har mye leveranser til denne industrien, uten at de gjør noe stort nummer av det. Mitt inntrykk etter å ha snakket med noen av disse er at norske leverandører har vært involvert i ganske mange av feltutbyggingene, og fortsatt er det. De fleste av dem kommer fra vår petromaritime industri med kompetanse som har stor overføringsverdi til offshore vind. Norge har ledende leverandører av såkalte ’jacket’ og ’tripod’ understell, software for vindsimulering og en rekke maritime tjenester.

Det som kanskje er mindre kjent er at det finnes et lite norsk firma som lager støpeformer for noen av verdens ledende turbinprodusenter, et annet lite norsk firma leverer flåtestyringssystemer som benyttes på svært mange av parkene, og til slutt er det et norsk offshorefirma som leverer loggingstjenester for å sikre nøyaktighet ved installasjon av fundamenter.

Turbiner og fundamenter

To av de viktigste og dyreste komponentene i enhver offshore vindpark er turbinene og fundamentene, og disse ble også viet mye plass både på utstillingen og under konferansen. Til nå har monopæler vært den mest brukte fundamenttypen for grunt vann i den sørlige delen av Nordsjøen, hvor de aller fleste utbyggingene foregår.

Ettersom man beveger seg ut på dypere vann er det delte meninger om hva som vil bli de fremtredende konseptene. I en analyse foretatt av EWEA antyder de at jacket-fundamenter sannsynligvis vil bli mest brukt, til tross for at den samme analysen viste at såkalt GBS (Gravity Base Structure) er det konseptet som har minst risiko. GBS kjenner vi godt i Norge fra de store Condeep-type olje- og gassplattformene i Nordsjøen, og det er stadig flere leverandører, både i Norge, Danmark, England og Tyskland som har designet GBS-løsninger for offshore vindturbiner. Hvis det blir mange felt som velger jacket-løsninger er dette også bra for Norge, ettersom vi har flere ledende miljøer som kan levere og installere slike fundamenter.

På turbinsiden var det mye snakk om vedlikeholdsvennlighet, blant annet gjennom reduksjon av antall komponenter og bevegelige deler og bruk av girløse (Direct Drive) turbiner. I en paneldebatt mellom ledere fra en del av de ledende turbinleverandørene var det Siemens som var tydeligst på at girløse turbiner var fremtiden. Samtidig ble det understreket at det er et ’must’ med gode tilstandsovervåkningssystemer slik at man kan ”omgjøre uplanlagt vedlikehold til planlagt vedlikehold”, som en av paneldeltagerne formulerte det.

På utstillingen var det gledelig å se at det kommer flere og flere asiatiske turbinleverandører på banen, både fra Kina, Japan og Korea. Dette vil bidra positivt til å skape større konkurranse, med de fordelene som det bringer med seg både på pris og innovasjon.

Mye båter

Mange av deltagerne kommenterte spøkefullt at utstillingen var nesten som å komme til en shipping-messe. Hvor man enn snudde seg var det utstillere med installasjonsfartøyer, kabelleggingsfartøyer, kranfartøyer, lektere, grusleggingsfartøyer, sevicefartøyer osv. En norsk kjetting- og ankerleverandør som var med fordi de så en mulig forretningsmulighet i å levere kjetting og ankere til flytende vindmøller, oppdaget til sin store glede at dette var som et mekka for å knytte kontakter blant alle disse store anker- og kjettingbrukerne!