Også sola skinner på visjonen om et elektrisk Norge

 
Energi Norge hilser velkommen all fornybarteknologi som kan bidra til visjonen om et fullelektrifisert Norge i 2050. Solenergi vil utvilsomt spille en viktig rolle.

Fornybarnæringens veikart for grønn vekst mot 2050 har fått mye oppmerksomhet – både her hjemme og i utenlandske medier. Visjonen om Norge som verdens første fullelektrifiserte samfunn skaper begeistring i mange miljøer – også blant solkraftgründere. Det setter vi pris på!

Bjørn Thorud i Multiconsult, Ragnhild Bjelland-Hanley i Solenergiforeningen og Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen mener imidlertid at solkraft har fått for lite oppmerksomhet i veikartet. “Energi Norge (…) glemmer å nevne at Norge også er i en særstilling når det gjelder solenergi,” skriver de i et innlegg 22. august.

Hensikten med veikartet har vært å peke på hvilket unikt utgangspunkt Norge har med sin tilgang på ren kraft. Da snakker vi om fornybar energi generelt, uavhengig av kilde. Så er det ikke til å komme forbi at vannkraften spiller en helt spesiell rolle i Norge. Den leverer 96 prosent av kraftproduksjonen vår og kan skrus av og på etter behov, i motsetning til vind- og solkraftverk. Vårt budskap er at norske politikere må ta vare på og videreutvikle dette sjeldne konkurransefortrinnet. Det gir seg ikke selv.

Visjonen om Norge som fullelektrifisert samfunn i 2050 er ambisiøs og større enn hva veikartet alene klarer å levere. Derfor hilser vi velkommen alle som vil bidra. Ingen vet med sikkerhet hvordan ulike energikilder, batterier, smarte strømnett og markedsmodeller vil utvikle seg de kommende tiårene. Det vi kan være enige om, er at sol kommer til å spille en større i rolle også i Norge.

Energi Norge har allerede flere medlemsbedrifter som satser på solenergi, og vi blir gjerne flere . Og vi kan forsikre om at vi følger utviklingen med stor interesse. Men vi tar med glede imot invitasjonen til å besøke Solenergiforeningen og Solenergiklyngen, for å diskutere hvordan næringen kan få en større plass i neste utgave av fornybarnæringens veikart mot en grønn fremtid.