Oljepolitikk i klinsj med klima

Finansdepartementet må integrere klimahensyn i sine beslutningsprosesser.

Oljeminister Ola Borten Moe uttaler i Aftenposten 3. august at Norge har et moralsk ansvar for å bygge ut det vi klarer på sokkelen. Statssekretær Morten Søberg i Finansdepartementet sier det eksisterer en samfunnskontrakt mellom myndighetene og oljeselskapene som innebærer at vi må være forsiktige med å regulere oljeselskapenes investeringsnivå (Aftenposten 1. august).

Klimahensyn er fraværende i argumentasjonen fra de to mektige departementene. At Borten Moe drar inn moral i sin argumentasjon, er et hån mot dem som allerede rammes av klimaendringer. Da oljeindustrien feiret 40 år i 2009, kunne den samtidig «feire» at CO₂-utslippene fra produksjon og forbruk av petroleum fra norsk sokkel i samme tidsrom hadde nådd 12,8 milliarder tonn. Om 40 år må utslippene fra fossilindustrien være nær null. Borten Moe legger opp til at vår produksjon av olje og gass skal holde fullt trykk frem til da. Samtidig advarer økonomer og Norsk Industri om at oljesektoren ødelegger for annen industri ved å presse kostnadsnivået oppover.

Konkurransekraften til klimavennlige bransjer svekkes med støtte fra Olje- og energi- og Finansdepartementet. Samfunnskontrakten med oljesektoren overskygger den vi har med kommende generasjoner: Vi skal etterlate oss en planet som er i like god stand som den vi selv overtok.

Finansdepartementet må integrere klimahensyn i sine beslutningsprosesser. Det vil bidra til mer rettferdige konkurransevilkår for ikke-fossile bransjer, og skape en økonomi som tåler at Norge er et lavutslippssamfunn i 2050.