På tide å ta utslippskutt på alvor

Hvorfor bør velgere som er opptatt av klimatrusselen stemme på Arbeiderpartiet i stortingsvalget? Eigil Knutsen, stortingskandidat i Hordaland, svarer.

Vi har ingen rett til å bruke opp kloden vår. Dersom våre etterkommere skal ha et livsgrunnlag må vi kutte utslippene nå, både hjemme og ute. Arbeiderpartiet har planen klar.

Klimautfordringen er den viktigste grunnen til at jeg ble aktiv i Arbeiderpartiet. Det er et grønt og nytenkende Ap som går til valg i 2017, med klima som en av fire hovedsaker. Vi har brukt tiden i opposisjon godt, vedtatt ny grønn politikk og har nå et partiprogram som vil levere utslippskutt, grønne arbeidsplasser og ny industri.

Miljøbevegelsen har gitt ros til Arbeiderpartiet sitt alternative statsbudsjett for 2017. Det er et offensivt klimabudsjett med reelle utslippskutt frem mot 2030. Noen av tiltakene koster penger, andre krever bare handlekraft. I byer som Oslo og Bergen har vi allerede gjort store fremskritt. Nå vil vi gjøre det samme på nasjonalt nivå.

KLIMAVALGET 2017
Foran høstens stortingsvalg har redaksjonen i Energi og Klima bedt representanter for alle partiene svare på følgende spørsmål:

Hvorfor bør velgere som er opptatt av klimatrusselen stemme på ditt parti?

Hverdagen blir bedre!

Mange tror at klimatiltak gjør hverdagen vanskeligere og dyrere, men det stemmer heldigvis ikke. Tvert imot blir den bedre, med mindre kø, bedre kollektivtransport og en sunn luft å puste i. Arbeiderpartiet vil ikke privatbilismen til livs – bilen er og vil være uerstattelig i store deler av landet i lang tid fremover – men utslippene fra biltrafikk må ned.

Derfor har vi foreslått en ekstrapott til Enova for å finansiere ladestasjoner for elbiler i hele landet. Mens elbiler tidligere har vært dyre eller upraktiske, kommer det nå rimelige biler med lang rekkevidde. Da må infrastrukturen være på plass slik at flere kan bytte bil. Ap sier samtidig at det ikke skal selges biler med CO₂-utslipp etter 2025.

I tillegg til å legge til rette for utslippsfrie biler er Arbeiderpartiet i gang med å føre en ambisiøs klimapolitikk i storbyene, hvor privatbilismen skal reduseres. I Ap-styrte byer satses det massivt på kollektivtransport kombinert med fortettingspolitikk som skal redusere transportbehovene. Fortetting skaper konflikt og krever politisk mot, særlig når høyresiden lokalt kjemper imot sin egen regjerings føringer i arealpolitikken, enten det handler om boligbygging i Oslo eller fylkeskommunale arealplaner på Vestlandet.

Norsk og bærekraftig biodrivstoff

Byene har i dag store problemer med å finansiere nye investeringer i kollektivtransport. Bompenger har frem til nå vært den viktigste pengekilden. Samtidig brukes bompengene aktivt for å redusere biltrafikken med rushtidsavgift. Resultatet er heldigvis mindre biltrafikk, men samtidig mindre inntekter til kollektiv. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på å øke den statlige andelen av kollektivinvesteringer til inntil 70 prosent.

Tungtransporten er varenes kollektivtransport. Ap ønsker å opprette et CO₂-fond for tungtransport etter modell fra NOx-fondet som har vært en stor suksess. Vi vil øke biodrivstoffandelen, og stimulere til norsk, bærekraftig produksjon av denne.

Våre budsjetter og partiprogram legger også opp til en storsatsning på grønn skipsfart. Arbeiderpartiet har startet arbeidet lokalt – i slutten av mai ble det kjent at en ny el-ferge skal bygges på Fjellstrand i Hardanger, som følge av det Ap-styrte fylkets grønne anbudsregime. Men fylkene og kommunene kan ikke gjøre jobben alene. Vi trenger en regjering som tar utslippskutt på alvor. Grønn skipsfart kan bli et nytt industrieventyr for Norge om vi spiller våre kort riktig.

Klimakutt i industrien

Karbonfangst og –lagring (CCS) er et skremmende konsept for mange etter støyen rundt testsenteret på Mongstad. Men hvis verdenssamfunnet skal reddes fra ødeleggende klimaendringer er det like viktig som før at vi klarer å fange og lagre CO₂. Rike land må ta ansvar, og da særlig teknologi- og energinasjoner som Norge. Arbeiderpartiet går til valg på å gå foran innen CCS. Det vil skape arbeidsplasser og industrielle muligheter samtidig som vi løser et globalt problem.

Arbeiderpartiet får noen ganger kritikk for vårt skarpe skille mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Vi har stor tro på EU ETS, som er EU sitt kvotemarked for CO₂-utslipp. Systemet har allerede levert utslippskutt, og frem mot 2030 skal utslippene ned med 43 prosent sammenlignet med 2005. Halvparten av alle norske utslipp er omfattet av systemet, inkludert nesten hele olje- og gass-sektoren og øvrig industri.

Vår tro på kvotemarkedet betyr ikke at vi ikke skal ha klimatiltak i olje- og gassektoren eller tradisjonell industri. Kvoter skal ikke være en hvilepute. Dagens kvotepris er for lav til å alene stimulere til ny teknologi som kutter utslipp. Derfor har Ap sørget for elektrifisering av oljefelt, og vil forsterke industriens allerede imponerende utslippskutt gjennom positive virkemidler.

Klima er ved stortingsvalget 2017 er av Arbeiderpartiets fire hovedsaker – og det skulle bare mangle. Dersom vi skal sørge for at våre barn og barnebarn kan leve gode liv er vi nødt til å løse klimakrisen. Med eller uten Trump og USA – Europa og Norge må ta ansvar. Arbeiderpartiet står klar med en klimapolitikk som skaper arbeidsplasser, gode byer, levende distrikter og ikke minst reelle utslippskutt. Vi har ingen tid å miste.