Sertifikat-kutt fra NVE rammer norsk sol- og vindkraft

Flere fornybarprosjekter vil bli droppet hvis NVEs nye forslag om å frata små anlegg sertifikatinntekter blir satt ut i livet.

NVEs forslag om å fjerne solceller og all egenproduksjon fra sertifikatmarkedet er totalt ubrukelig som virkemiddel for å få Norge over i et grønt skifte. Er dette sabotasje fra blått politisk hold for å bremse overgangen til et grønnere Norge?

Dette forslaget stikker kjepper i hjula for alt arbeid som er gjort for å få på plass et marked for kortreist energi i blant annet landbruket og i industrien de siste fem åra. Ved siden av å ha arbeidet for å få på plass støtteordninger, har man arbeidet med å få endret grense for når NVE/kommune skal kunne saksbehandle, fra spenning på 1000V til effekt på 1MW installert på små anlegg.

Grensen for saksbehandling hos NVE var tidligere 1000V. Det gjorde det vanskelig å få på plass små anlegg raskt, siden søknadskøen og kravene hos NVE var uforholdsmessige. Derfor ble det arbeidet sammen med Norwea for å få på plass et enklere regime for små anlegg.

Flere prosjekter faller nå i fisk siden siste rest av lønnsomhet ryker i prosjektene. Marginene er allerede meget lave i alle prosjekter under 1 MW. At man sparer på nettleie og innmatingstariff hjelper litt, men ikke nok. Hvorfor har Olje- og energidepartementet (OED) laget nye retningslinjer for saksbehandling og så instruert NVE om å fjerne sertifikatene til de samme anleggene? Det henger ikke på greip. Det er ulogisk.

Fortsatt sitter det noen late mennesker og tror at vi bare kan bygge kjempeprosjekter for å tjene penger. Grunnen til at norsk vindkraftsatsing har gått i grøfta gang på gang, er at ingen har hatt tillit til norske produkter. I Danmark og Tyskland lærte man seg å krype før man kunne gå. Vestas og Enercon er bevis på det. Men her hjemme er griskheten og jaget etter storkapitalen og pengene fra Enova og Forskningsrådet så til de grader til stede at man har glemt det mest grunnleggende for sunn vekst. Stein på stein og bærekraft! En merkevare kommer ikke over natta. Den skapes av tillit til merket.

Vi i WENAS har alltid predikert at Norge må starte i det små slik at man skaper et lokalt marked å teste ut på før man bygger kjempeprosjekter og skal revolusjonere verden. Små anlegg og kortreist energi er det som skal lære opp våre barn til å bli flinkere enn de som utkonkurrerer norske produkter på hjemmebane.

Hva skal stimulere til et grønt energiskifte når leverandører som er avhengig av prosjekter for å kunne skape næringen, nå mister flere prosjekter på grunn av frafall av sertifikater? Det er jo ikke akkurat særlig mye hjelp å få i dette markedet. Enova-støtte på stakkars 10000 kroner for å bygge solcelleanlegg er for private husholdninger og har ingen innvirkning på de prosjektene som nå rammes. Til sammen har vi 2,5 MW solcellekraftverk på blokka vår som blir direkte skadelidende siden dagens støtteordninger ikke på noen måte fungerer for større anlegg. Enova gir kun støtte til anlegg oppad til 15kW, og siden solceller ikke er ny teknologi, får man heller ikke Enova-støtte her.

Hvorfor har ikke staten tenkt å følge sin egen penn? Avtalen mellom Sverige og Norge er klar. All ny fornybar kraft skal inn i sertifikatmarkedet. Dermed basta!

Jeg er enig med generalsekretær Åse Lekang Sørensen i Norsk solenergiforening, som også er kritisk til NVEs forslag. Hun påpeker at kostnadene ved elsertifikatene deles likt mellom norske og svenske strømkunder. Forslaget fører dermed til at norske strømkunder vil subsidiere svensk solkraft gjennom elsertifikatordningen, men ikke den norske.

Hvorfor skal ikke vi få dra nytte av at Sverige subsidierer norske installasjoner?

Det burde ikke være vanskelig å se ting i sammenheng. Hva med å sette et nedre innslagspunkt som grense for sertifikatmarkedet til 50kW installert effekt, og så oppjustere Enova-støtten til 49kW maks?

Signalet fra ASKOs Torbjørn Johannson er tydelig. ASKO er en betydelig kunde for de som får levere sine tjenester til dem. De er også en betydelig innovatør som har store ambisjoner om å minimere sine klimafotavtrykk både innen transport og innen generell drift av sine anlegg. Det er logisk at samfunnet er med på denne dugnaden.

Om det skal være så vanskelig å legge til rette for ny fornybar energi i Norge, kan ikke OED og NVE bare forby all form for sol- og vindkraft? På den måten kan vi få bruke vår energi på noe annet enn å bygge et bærekraftig samfunn for våre etterkommere. For det er jo likevel bortkastet.