Smarte trender i solenergi

Den sterkeste trenden som kom til syne på den store Intersolar-messen i München er at solcellene på taket kombineres med smarte energistyringssystemer og lagring.

Intersolar er den største messen for solenergi i verden, og til tross for at deltagelsen har falt de siste årene hadde messen 50.000 besøkende og 1340 utstillere fra 150 land da årets utgave ble arrangert i München i Tyskland 19.-21. juni.

Fallet i deltagelse skyldes nok redusert marked i Europa, men dette kompenseres av sterk markedsvekst ellers i verden. Intersolar ble tidligere bare arrangert i Europa, men nå finnes det tilsvarende messer også i Kina, India, Sør-Amerika og Nord-Amerika.

De siste årene har veksten i solenergibransjen vært sterk til tross for en anstrengt markedssituasjon, og andelen solkraft i nettet har økt til betydelige nivåer i Europa. Solenergibransjen har derfor blitt beskyldt for å skape problemer for netteierne. Dette skyldes at en svært stor andel av solkraftproduksjonen finner sted ute hos kundene, mens nettet er konstruert for å frakte kraften motsatt vei. Dessuten taper flere av de store kraftselskapene som eier både gass- og kullkraftverk penger. Statkraft har for eksempel tapt 4 milliarder på at deres gasskraftverk konkurreres ut av solkraft. Flere eksperter har uttalt at det ikke er plass til mer fornybar energi i nettet, og at solkraftutbyggingen må stoppes. Svaret på denne «trusselen» kom i år som en tydelig trend på Intersolar-messen: Smarthomes og energilagring.

Slik framstiller leverandøren SMA sin smarthome-løsning (ill: sma.de)
Slik framstiller leverandøren SMA sin smarthome-løsning (ill: sma.de)

Allerede i fjor ble det vist frem flere løsninger for smarte energistyringsløsninger og energilagring på Intersolar, og i år var denne trenden enda tydeligere. I all enkelhet sørger disse styringssystemene for at mest mulig av solkraften som produseres på huseierens tak benyttes i eget bygg. Styringssystemet kommuniserer trådløst med hvitevarer som oppvaskmaskinen og vaskemaskinen, slik at de ikke starter før kraftproduksjon på taket er tilstrekkelig til drive enhetene. For forbrukeren gjør det ingen forskjell; man setter oppvaskmaskinen på start før man går på jobb, og når man kommer hjem er maskinen ferdig. Det samme gjelder for oppvarming av vann til tappevann, og eventuelt mellomlagring i et batteri. Sistnevnte ble viet særlig oppmerksomhet på messen, ettersom Tyskland nå har innført en støtteordning for batterier i kombinasjon med solcelleanlegg.

I tillegg var naturlig nok elektriske biler i fokus. Flere nye modeller ble vist frem, og da gjerne sammen med en carport med solceller som tak.

Tyskerne kan ikke vente på lagring i Norge

Løsninger som skissert ovenfor har underliggende og større konsekvenser enn at de fascinerer teknofile. Løsningene betyr i første rekke at kraftsystemet i Europa vil kunne absorbere en enda større andel fornybar kraft, mens satsningen på batterier betyr at tyskerne ikke har tid til å vente på at Norge skal bygge flere kabler. Kostnadene til batteriløsningene forventes å synke relativt raskt fremover, etter hvert som flere land innfører lignende støtte. Neste land ut er kanskje Frankrike.

Prisene på solkraftsystemer fortsetter å synke. Både som konsekvens av billigere produksjonsmetoder, hard konkurranse og høyere effektivitet. Solkraften er nå forbi det såkalte «grid-parity»-nivået, ettersom det for en boligeier koster 0,15 euro per kilowattime (ca 1,20 kr) å produsere kraften på taket, mens han kjøper kraften for ca 0,22 euro/kWh fra nettet. Bransjen forventer videre at installasjonskostnadene vil synke med ca. 10 prosent årlig i årene som kommer.

Kraft- og varmemarkedet kobles sammen

En annen interessant konsekvens av satsningen på smarte styringssystemer er at varmemarkedet og kraftmarkedet nå kobles sammen. Dette har tradisjonelt vært to adskilte markeder; man bruker strøm til belysning og elektriske apparater, mens man bruker olje og gass til oppvarming. Varmepumper har hverken vært lønnsomt (på grunn av høye kraftpriser) eller sosialt akseptert siden strømmen kommer fra kullkraft. Men med solceller på taket, varmepumpe, varmtvannstank og smart styring er det klart for konkurranse med olje og gass. Dersom man vil gjøre seg enda mer uavhengig kan man også få solcellemodulen med en solfanger i en kombinasjonsmodul, og slik kan opptil 60 prosent av solenergien høstes som strøm og varme.

På messen ble det selvfølgelig også vist frem nye og bedre solcellemoduler, som for eksempel høyeffektive dobbeltsidige moduler, moduler i større formater for bruk i solparker og mye mer. Men slike nyvinninger er bransjen vant til. I år var det batterier og smarthome-løsningene som fikk mest oppmerksomhet. Det kan tolkes som et tegn på at bransjen gjør seg klar for en verden uten subsidier hvor høyest mulig forbruk av egenprodusert kraft er avgjørende for god økonomi.

Visjon: Energiuavhengig og karbonnøytral

Det er ingen tvil om at tyskernes «Energiewende» er en snuoperasjon som har fått moment og som gjør landet mer elektrisk og mer fornybart. Teknologiutviklingen drives frem av markedsetterspørsel, tøff konkurranse og en visjon om energiuavhengighet og karbonnøytralitet.