Snø og ski – en del av norsk folkesjel og nasjonaløkonomi

Norge kan mot midten og ved slutten av dette århundret ha mistet mye av den vinteren vi kjenner.

Data fra rapporten “Klima i Norge 2100” viser at lavereliggende og kystnære deler av Norge om få tiår kan vente seg en vesentlig kortere snøsesong enn i dag og mindre – om noe – snø vinterstid. Norges tettest befolkede områder – lavereliggende strøk på Østlandet og hele norskekysten – ligger i soner hvor global oppvarming vil påvirke vinterværet sterkt.

Snø og ski er en sentral del av norsk identitet. Den nasjonale myten om at nordmenn er født med ski på bena stemmer ikke helt, men nesten: Rundt to millioner av oss har ski på beina i løpet av et år, anslår Norges Skiforbund. På vinterens beste helgedager for langrenn er drøye 200.000 mennesker på ski i markene rundt Oslo, ifølge estimater fra Skiforeningen. Dette er svært høye tall i en befolkning for en aktivitet som krever både litt utstyr og noen tekniske ferdigheter.

Tall for TV-titting viser at skisporten samler nordmenn ikke bare i skisporet og skibakken, men også foran skjermene. 1,5 millioner nordmenn benket seg for å se den TV-sendte 5-mila i VM i Falun sist vinter. Det er et seertall som bare håndballjentene i EM-finale kan matche.

Snø dumpes i Mosjøen før arrangementet Bysprinten i 2013.
Lite bærekraftig vintersport. Snø dumpes i Mosjøen før arrangementet Bysprinten i 2013.

«Lær deg å elske skisporten», skal ha vært nasjonalhelten Fridtjof Nansens råd til kong Haakon da den ferske monarken skulle etablere seg i det norske folks bevissthet. Kongen lyttet, og kongefamilien har vært uløselig tilknyttet skisporten siden. Ski og polare bragder var en sentral del av den norske nasjonsbyggingen i etterkant av unionsoppløsningen og skaper folkehelter også i dag. Ni av de 16 utøverne som er kåret til «Årets Idrettsnavn» i Norge siden 2001 kommer fra ulike grener innen ski, sist Petter Northug – som fikk denne utmerkelsen for annen gang for 2015.

graa_vinter_forside
Rapport om skisport og klima
Norsk Klimastiftelse publiserer nå rapporten “Grå vinter – hva vil det bety å miste vinter med snø i store deler av Norge?”. De kommende tiårene vil etter alt å dømme by på færre snødager og dårligere forhold for utøvelse av skisport i store deler av Norge. Hva vil dette bety? Rapporten, som er skrevet av Hilde Charlotte Solheim, søker å belyse disse spørsmålene. Utgivelsen av rapporten er finansiert av Miljødirektoratet og Innovasjon Norge.

Skisporten representerer gjennom aktivitet i vår egen eller idrettens regi et viktig bidrag til fysisk aktivitet og folkehelse i Norge. Ski og snø er også milliardbutikk for reiselivet. Dette drypper på varehandelen. Nordmenn bruker årlig 4 milliarder kroner på bekledning og utstyr for vinteraktiviteter. Skulle halvparten av dette volumet falle helt bort, ville det, basert på dagens omsetning, ha representert rundt 100-200 butikker og påvirke arbeidsplassene til 1000 mennesker, ifølge anslag fra Sportsbransjen, som følger omsetningen av vintersportsutstyr og -bekledning tett.

Den private hytta er nordmenns førstevalg når de ferierer i Norge. En svært stor andel av Norges 413.318 private hytter ligger i områder hvor snø og vinter er et viktig motiv for bruk. Skiløyper og –bakker, samt snø og vinter i seg selv, rekreasjon i fredelig vinterlandskap, er et sentralt motiv når norske og utenlandske turister besøker Norges enorme antall små og store ski- og fjelldestinasjoner i vinterhalvåret. Heiskortomsetningen i norske alpinanlegg har passert en milliard kroner. Verdien av heiskortomsetningen på en skidestinasjon kan ganges med 6–6,5 for å anslå samlet reiselivsomsetning generert av alpin skikjøring.

Det er umulig å angi verdien av en perfekt vinterdag på ski. I denne rapporten er aktørene som kjenner nordmenns forhold til ski og vinter aller best, bedt om å beskrive betydningen av snø og ski med egne ord. Gjennom nøkkeltall og fakta om aktørene selv og deres virksomhetsområde, tegnes et riss av vintersportens betydning i Norge, enten det er i form av dugnadstimer, oppkjørte løyper, antall skirenn og alpine skidager. Betydningen av ski og vinter for reiseliv, sportsbutikker og lokalsamfunn viser også en formidabel samfunnsøkonomisk verdi. Milliardbeløp står på spill om vi mister vinteren slik vi kjenner den.