Stortinget bør kreve et grønnere Equinor

Når eierskapsmeldingen nå skal behandles i Stortinget, bør det gis et signal om at fornybar energi skal ha langt større plass i Equinor.

«Tenk nytt om statens eigarskap i Equinor», skriver Lars-Henrik Paarup Michelsen i en kommentar 16. mars. Han skisserer noen mulige alternativer i det store bildet i anledning Stortingets behandling av eierskapsmeldingen nå i april.

Jeg er aktiv i Høyre, har uttrykt tydelige meninger om omstilling her på Energi og Klima tidligere, og har noen kommentarer. Som høyremann er jeg opptatt av at samfunnet bygges best gjennom et fritt marked, også når det gjelder det grønne skiftet. Men jeg er også opptatt av aktivt eierskap som peker ut tydelig nok overordnet retning.

Eierskapsmeldingen, eller Meld.St 8 (2019-2020) «Statens direkte eierskap i selskaper», som den formelt heter, skal behandles nå i april hvis ikke koronasituasjonen forårsaker utsettelse. Jeg forstår fra mitt parti Høyre på Stortinget at behandling av meldingen ikke gir nevneverdig rom for de store debatter rundt Equinor som sådan, fordi det vitterlig bare er ett av de 73 selskaper som staten har fullt eller delvis eierskap i. I lys av koronakrisen vil man fra Stortingets side være interessert i å skape mest mulig ro og forutsigbarhet rundt de 73 selskapene ved å banke gjennom eierskapsmeldingen og på den måten bekrefte statens stabile eierskapslinje. Den store debatten rundt Equinor vil derfor være mer aktuell å ta i annen sammenheng i Stortinget.

Koronasituasjonen vil kanskje skape en bred forståelse av at ting ikke lenger er som de har vært. Det kan berede grunnen for at Stortinget på et senere tidspunkt kan ta en mer omfattende og utfordrende debatt rundt Equinor og hvilken retning selskapet bør ta. På det tidspunkt bør alle steiner snus, og virkelighetsbildet må kalibreres hos alle, fordi ingen vet hvordan den globale situasjonen er om bare få måneder.

Når det er sagt: Når eierskapsmeldingen først skal behandles nå i nærmeste fremtid, så er det i hvert fall grunn til å gi noen signaler gjennom beskrivelsen av Equinor, og jeg har derfor spilt inn konkret tekstforslag via Høyre på Stortinget. Mitt aller viktigste anliggende er at olje og gass ikke lenger må karakteriseres som hovedaktivitet. La oss begynne med å fjerne “hoved”, og dermed gi et signal. Signalet kan etter hvert følges opp med mer konkrete føringer. Jeg har videre spilt inn noen tekstforslag som mer tydelig viser betydningen av fornybar energi og bærekraft. Kanskje kommer ikke dette med i komiteens behandling 2. april, eller når det blir, men det kan komme med i Stortingets behandling av meldingen når den tid kommer.

Så vil noen argumentere for nedsalg av statens aksjer fra nåværende 67 prosent til 50,1 prosent. Det ville frigjøre viktig kapital i disse tider der staten «blør» økonomisk i pandemien, ville man gjerne hevde. Men dette ville være svært umusikalsk nettopp i dagens situasjon, og ikke minst ville staten da gitt fra seg 2/3 flertall i generalforsamling til å kunne endre Equinors vedtekter. Så bør staten virkelig bruke dette 2/3 flertall.

Equinor er et strategisk viktig energiselskap. Som høyremann er jeg opptatt av at Stortinget forventer mer av Equinor – at selskapet ikke får så fritt spillerom at staten som største eier bare blir stående med luen i hånden i kulissene.