Til fots for klima

Vi går sammen mot lavutslippssamfunnet – ett steg av gangen.

Nå som sommeren er på hell, snur vi oppmerksomheten bort fra en fantastisk norsk utendørssesong mot en svært viktig global utfordring: å vinne kampen mot klimaendringer. Verden har en unik mulighet til å bygge opp lavutslippssamfunnet, men vi trenger konkurranseinstinkt og global solidaritet for å lykkes. Klimaendringer kjenner ikke nasjonale grenser.

Norge har stått sammen med våre land i en forent innsats for å sikre en global klimaavtale som er ambisiøs, rettferdig og som sikrer et langsiktig rammeverk for grønn vekst. Vi deler synet på at politiske rammeverk som støtter næringslivet i å investere i ny teknologi, og som støtter opp under innovasjon, kan dyrke fram bærekraftig vekst. Utenriksminister Børge Brende har vist hvordan Norge er på lik linje med oss her, ved å instruere norske ambassader til å sette arbeidet med å virkeliggjøre en global klimaavtale øverst på prioriteringslisten. Våre land ser fram til å koordinere arbeidet vårt innen klimadiplomati nærmere med Norge.

Ambassadører tar trikken i Oslos høstregn: F.v. Axel Berg, Sarah Gillett og Jean-Marc Rives.
Ambassadører tar trikken i Oslos høstregn: F.v. Axel Berg, Sarah Gillett og Jean-Marc Rives.

Europa står i første rekke i klimakampen, men andre land er i ferd med å ta oss igjen nå som mulighetene innenfor grønne jobber, økonomisk vekst og handel med grønne varer begynner å bli tydelige. Vi har ikke råd til å være tilfreds, og vi kan ikke gi etter for press for å skru klokkene tilbake. Derfor jobber vi for høye ambisjoner og krevende mål i EUs rammeverk for klima og energi fram mot 2030. Dette vil sende et klart signal til næringslivet om at Europa er forpliktet til å beholde sin lederposisjon i omleggingen til den grønne økonomien.

Det internasjonale momentumet for grønn vekst er i ferd med å bygge seg kraftig opp. I fjor gikk Kina for første gang forbi Europa når det gjelder investeringer i fornybar energi. I USA har Obama-administrasjonen tatt modige skritt i klimapolitikken som vil kutte utslipp fra kullproduserende kraftverk. Norge fortsetter å spille en nøkkelrolle som leder i etableringen av Det grønne klimafondet og er også en viktig drivkraft for ren energi for utvikling.

Det kommende året vil være svært viktig for internasjonal klimapolitikk, nå først med FNs klimatoppmøte i september og avslutningsvis med COP21 i Paris hvor vårt mål er å avslutte mange års klimaforhandlinger med en ambisiøs internasjonal avtale.

Alle har et ansvar i kampen mot klimaendringene, og ingen innsats er for liten. Derfor har vi utfordret våre ambassader til å ta skrittet mot lavutslippssamfunnet. Bokstavelig talt. Den 9. september var en vanlig dag på jobben for oss, med én viktig forskjell: Vi valgte å ta trikken og gå til fots. Vi inviterer alle som ønsker til å bli med. La bilen stå, og gå til fots eller ta bussen i stedet. Vis gjerne støtten din på sosiale medier – ta et bilde og post det under emneknaggen #tilfotsforklima og #ClimateDiploDay.

Vi vinner kampen mot klimaendringene ved sammen å gå mot lavutslippssamfunnet, ett steg av gangen.