Torv er en klimabombe som må fases ut

Det er på tide med en plan for å fase ut bruk av torv fra myr. En god start vil være å forby torv i alle offentlige innkjøp.

Hagesesongen er på hell og igjen er store mengder torv gravd eller harvet ut av myrene våre til bruk som hagejord etter at den er ispedd litt kunstgjødsel. Å forby torv i alle offentlige innkjøp vil være et av de enkleste klimatiltakene regjeringen med klima- og miljøminister Tine Sundtoft i spissen kan gjennomføre.

Norge har en stolt tradisjon som en ledende miljønasjon når det kommer til utslipp, forurensning, behandling av avfall og gjenvinning av avfall. Vi mener derfor at Sundtoft nå må ta ballen og (som en start) innføre et forbud om innkjøp av torv i alle offentlige innkjøp, slik Storbritannia har innført med effekt fra i år.

God Jord
Leserinnlegget er skrevet i forbindelse med programmet om torv fra Forbrukerinspektørene (FBI) på NRK 2. september 2015. Forfattere: Harald Aanes, Ketil Stoknes, Stein Leidal og Jens Måge. Forfatterne utgjør styringsgruppen i Avfall Norges prosjekt God Jord. Se også tilsvar fra Norske Torv- og jordprodusenters bransjeforening.

Uttak av torv fra myr er ødeleggende for klima og naturmangfold, enten det skjer i Norge eller i utlandet. Avfall Norge har derfor foreslått at Norge bør lage en nasjonal plan for å fase ut bruk av torv. Da vil Norge gå foran med et godt eksempel i FNs jordår og vise at vi fortsatt mener alvor med å være en miljønasjon.

Fossil jord

Rapporten «Fossil jord» ble i vår utarbeidet av Framtiden i våre hender på oppdrag fra Avfall Norge. Rapporten kartla omsetning av hagejord til norske hageeiere og påviste at hagejorda som selges på norske hagesentre er en fossil versting. Nordmenn kjøper jord tilsvarende 4 millioner 50-literssekker i året. Med en torvandel på 86 prosent i gjennomsnitt, bruker norske hageeiere 176.000 kubikkmeter torv i løpet av et år.

«I løpet av et år tilsvarer det norske forbruket av torv til hager et like stort klimagassutslipp som utslippet fra 15.000 personbiler – eller en kjøretur 5.000 ganger rundt jorda langs ekvator,” heter det i rapporten.

2015 er FNs internasjonale jordår. Avfall Norge har igangsatt prosjektet God Jord for å øke kunnskapen om og verdien av kompostbasert jord, samt fase ut bruk av torv. Enkelte fagmiljøer problematiserer kompost som det miljøvennlige alternativet til torv. Men det er ikke så vanskelig å være miljøbevisst som noen vil ha det til.

Alternativet: Miljøvennlig kompost

Miljøvennlig kompost lages for eksempel av kildesortert matavfall og hageavfall i biogass- eller kompostanlegg. De fleste kompostanleggene selger ulike jordblandinger med kompost som viktigste ingrediens. I tillegg til å være et miljøvennlig og bærekraftig produkt, er det ofte av langt bedre kvalitet med rikt næringsinnhold og mikroorganismer som plantene trenger og som gir sunne planter og god vekst. Kompostering av mat- og hageavfall sikrer gjenbruk av en rekke livsviktige stoffer det er begrensede mengder av. Fosfor er det mest kjente av disse.

Det lages ulike kompostprodukter til ulikt bruk, og det er viktig med kunnskap om hva som passer best til det jorda skal brukes til. Her har både hagesentre og produsenter av kompostjord et ansvar for å øke kunnskapen og formidle den til kundene. Dessverre er det i dag mye feilmerking av produkter, og kundene kan fort tro de kjøper et miljøvennlig «grønt» produkt, mens de i stedet kjøper en klimabombe hovedsakelig av torv ispedd kunstige tilsetningsstoffer.

Denne videoen fra lanseringen av prosjektet God Jord tidligere i år gir mer bakgrunn om torv og kompost.

Uttak av torv fra myr gir flere negative miljøeffekter. Myras evne som naturlig flomvern ødelegges, det biologiske mangfoldet på myra forstyrres og arter forsvinner.

Kompost versus torv

Som vekstmedium må kompost blandes ut med strukturmateriale både for å få en luftig blanding og for å tynne ut næringsstoffene. Hageavfallskompost er mindre kraftig enn matavfallskompost og kan anvendes til det meste. Til bruk i hagen kan ren matavfallskompost blandes i eksisterende jord, eller strøs på toppen, rett på plenen. Da bygges det jord og du slipper å kjøpe annen (fossil) gjødsel. De fleste produsentene av kompostbasert jord har ulike produkter til ulikt formål. Spør om råd!

Det er viktig at komposten er moden. Moden kompost inneholder rikelig med stabile humusforbindelser. Det er allment anerkjent at kompostering er en humifiseringsprosess, og i siste fasen av komposteringen dannes stabile humusforbindelser. Ved utarbeidelsen av Avfall Norges klimamodell i 2009 la Østfoldforskning etter råd fra Bioforsk til grunn at 20 prosent av karbonet fra komposten blir liggende i jorda som stabil humus.

Hvorfor bruker vi torv?

Torven har gunstige egenskaper ved at den er luftig og holder på vann og dermed gir gode egenskaper for vekst såfremt det tilføres næring i form av kunstgjødsel. Derfor er torv svært utbredt i veksthusindustrien til produksjon av potteplanter, urter og delvis tomat/agurk. Faktisk utgjør bruken av torv en av innsatsfaktorene som kan gi størst klimautslipp i produksjonen, etter bruk av energi, ifølge en rapport fra Bioforsk i 2011.

I veksthusene gjødsles plantene gjennom drypp med nøye sammensatt kunstgjødsel for å gi raskest mulig vekst. Plantene man da får blir tilpasset et “kunstig” liv og får lavere tørrstoff- og næringsinnhold. Plantene blir vant til å få justert næring injisert rett inn og klarer seg ikke under mindre optimale forhold som på kjøkkenbenken, for ikke å snakke om å bli plantet ut i hagen. Denne tilnærmingen er noe produsenten er tjent med, men ikke forbrukeren.

Fra lanseringen av prosjektet God Jord. (Foto: Jens Måge)
Fra lanseringen av prosjektet God Jord. (Foto: Jens Måge)

Heldigvis finnes det andre bærekraftige materialer som gir de samme egenskapene som torv. Eksempelvis hageavfall, bark, plantefiber og sand. Sunn og fruktbar mikrobiologisk rik naturlig jord har luftig struktur som skapes over tid. Torv bidrar lite til å bygge slik jordstruktur i hagen siden materialet har sin opprinnelse fra helt andre forhold.

God jord inneholder mikroorganismer, naturlig næring og har et rikt jordøkosystem som frigjør næring ved behov. Steril torv har ingenting av dette.

Kunnskap og tilgjengelighet

Prosjektet God Jord arbeider med å fase ut bruken av torv og øke verdien og kunnskapen om kompostbasert jord, i første omgang med fokus på forbrukermarkedet. I dag selges kompost for det meste ved henting med egen tilhenger på gjenvinningsstasjoner, eller levert hjem til hageeiere med lastebil. Noen selger i småsekker og har også distribusjon via hagesentre. Man kan selvsagt også lage prima kompost hjemme i egen hage.

God Jord skal forbedre kunnskapen om kompost og gjøre publikum oppmerksom på hvor den gode komposten kan kjøpes. Distribusjonen må bli bedre og bransjen, inkludert hagesentrene, må bli flinkere til å markedsføre de miljøvennlige produktene. Derfor skal vi til neste vår lansere en egen kompostportal som man kan klikke seg inn på og få vite hvor man får kjøpt god kompostjord.

Kompost og skogsfibre har vi rikelig av i dag. Det er «lavthengende frukter» som vi må ta i bruk mye mer. Kompost fra avfall gir oss en naturlig gjenbruk av de viktige næringsstoffene våre og det erstatter bruken av fossil og mineralsk kunstgjødsel.

Så la oss satse på ressurser som er fornybare innen et 100-årsperspektiv og kanskje ta frem igjen tradisjonelle dyrkingsmetoder hvor den naturlige jorda er i fokus. Vi har det travelt i klimasammenheng!