Trondheim trenger et (grønt) skifte

Et politisk skifte etter høstens kommunevalg vil ta Trondheim i en grønnere retning.

Hvert år vokser Trondheim by med 3.000 innbyggere. Nye borgere vil bo, jobbe og studere i byen som har småbyens kvaliteter og storbyens tilbud. Trondheim er ikke bare fotballbyen fremfor noen. Vi har universitets- og forskningsmiljø i verdensklasse. I Trondheim kan du fiske laks midt i byen og leve midt i norgeshistorien. Det er ikke rart flere vil bo i byen i Norges hjerte.

Les ordfører Rita Otterviks (Ap) svar til Yngve Brox: Handling er viktigere enn ord.

I likhet med så mange andre byer har også Trondheim utfordringer. Rask vekst stiller nye krav til byens ledelse. Vi har en gjeld som vokser raskt, en politisk ledelse uten engasjement for våre barns skolegang og læringsmiljø. Og byen sakker akterut i klima- og miljøpolitikken.

Her er tre konkrete eksempler:

  • Byen vår trenger minimum 300 ladestasjoner i sentrum innen utgangen av 2016. Ap og de rødgrønne lovet at dette skulle være på plass innen utgangen av 2011. Vi er fortsatt langt fra målet.
  • Det må settes fart i arbeidet med å øke andelen av elbiler i kommunens bilflåte. Ap og de rødgrønne lovet 100 biler innen utgangen av 2013, det har vi ikke sett noe til.
  • I 2010 ble det bestemt at Trondheim kommunes energi- og klimahandlingsplan skal evalueres årlig. Den er kun evaluert to ganger.

Ladestasjoner, kommunale elbiler og revisjon av byens energi- og klimahandlingsplan er ikke det som avgjør om vi lykkes med å redusere lokale klima- og miljøutslipp. De er for store til det. Men disse eksemplene viser at byen mangler en ledelse med vilje og evne til å tenke nytt og fremtidsrettet.

Grønne maktskifter i storbyene?
Hvorfor bør velgere som er opptatt av klima og grønt skifte stemme på maktskifte i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ved kommunevalget 14. september? Det er spørsmålet Energi og Klima har stilt utfordrerne Raymond Johansen (Ap), Harald Schjelderup (Ap), Yngve Brox (H) og Cecilie Bjelland (Ap). Alle innleggene i serien samles på temasiden Klimavalg 2015. Innspill til redaksjonen: energiogklima@energiogklima.no.

For å lykkes må vi for eksempel ta i bruk kommunens innkjøpsmakt i miljøets tjeneste. Blant annet ved å stille utslippskrav til kommunale kjøretøy, bygge ut ladeinfrastruktur og et kollektivtilbud som Trondheims innbyggere stoler på. I tillegg må vi legge til rette for forpliktende samarbeid mellom næringsliv og det offentlige for utvikling og fornyelse av byområder. Vi må få flere med på klimadugnaden.

Trondheim trenger nye ideer og politikere med vilje til å ta i bruk nye løsninger. For at byen skal få en miljøvennlig arealpolitikk, en trygg og verdig eldreomsorg, Norges beste skole og kontroll på gjeldsutviklingen, trenger vi et politisk skifte. Det vil ta byen vår i en grønnere retning.