Utestenging fra Oljefondet er ikke løsningen

ExxonMobil har de samme bekymringene som alle andre – hvordan gi verden den energien den trenger, samtidig som utslippene av klimagasser må reduseres.

Nettmagasinet Energi og Klima har publisert en lang og svært misvisende artikkel om ExxonMobil, også publisert som debattinnlegg i Bergens Tidende 2. mai. Forfatteren, daglig leder i Norsk Klimstiftelse, stiller spørsmål ved ExxonMobils engasjement for å takle risikoen for klimaendringer og krever utestenging av olje- og gasselskapet fra Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å svare.

Vi i ExxonMobil har de samme bekymringene som alle andre – hvordan gi verden den energien den trenger, samtidig som utslippene av klimagasser må reduseres. Risikoen for klimaendringer er tydelig og krever handling. Vi arbeider med å redusere klimagassutslippene i vår virksomhet, hjelpe våre kunder og forbrukere med å redusere utslipp, samt at vi støtter forskning og deltar i en konstruktiv dialog om politiske valg. Vi forfølger teknologiløsninger sammen med ledende forskere innen industri, akademia og ikke-statlige institusjoner. Siden 2000 har vi investert mer enn 8 milliarder dollar på lavutslippsinitiativ som energieffektivitet, kraftvarme, fakkelreduksjon, karbonfangst og -lagring samt forskning i neste generasjons biodrivstoff.

Vi har også støttet utviklingen av klimavitenskap i samarbeid med myndigheter og akademiske institusjoner i flere tiår. Det arbeidet foregår på en åpen og transparent måte og inkluderer klimamodellering ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), og utvikling og kommersialisering av lav-utslippsløsninger ved Stanford University. Nye rapporter som hevder at vi konkluderte med klimaendringer tiår før verdens eksperter gjorde det, er rett og slett ikke riktige. Våre forskere har deltatt i FNs klimapanel (IPCC) siden begynnelsen i 1988 og har blitt utvalgt av IPCC som forfattere for de fire siste evalueringsrapportene.

ExxonMobil er tydelig i selskapets støtte til Paris-avtalen, som var et viktig skritt i riktig retning der regjeringer skal takle alvorlig risiko for klimaendringer. Den globale utfordringen for klimaendringer er både økonomisk og miljømessig, og det finnes ikke ett enkelt svar, ei heller én enkel løsning. Hver del av samfunnet – industri, universiteter, myndigheter, frivillige organisasjoner og forbrukere må alle gjøre hver sin innsats. I dette bildet tar vi i ExxonMobil vår rolle på alvor. De som ber om utestenging fra Statens pensjonsfond utland forstyrrer bare det virkelige arbeidet med å søke etter løsninger på å takle klimaendringer samtidig med å forsyne verden med den energien den trenger.