Velkommen til Energi og Klima

Nettmagasinet Energi og Klima skal være en arena for kunnskapsdeling, kommentar og debatt om klima- og energispørsmål. Målet er å skape mer oppmerksomhet både om klimaproblemet og om løsningene.

Energi og Klima er eid av Norsk Klimastiftelse og vil bli redigert etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Vi tar sikte på å skape en liten mediebedrift som redigeres profesjonelt og som leverer redaksjonelt innhold rettet mot et nisjemarked – lesere som er engasjert i klima- og energispørsmål gjennom frivillig arbeid eller som arbeider med disse tingene i næringslivet, i politikken, i frivillige organisasjoner, i offentlige virksomheter, i pressen, eller i akademia som forskere og studenter.

Når det gjelder distribusjon, håper vi på hjelp fra leserne. Internett og utviklingen av sosiale medier har gjort det mulig å produsere og distribuere redaksjonelt innhold på en måte som ikke var tenkelig for noen år siden. Vår ambisjon er å utnytte disse mulighetene til fulle.

Energi og Klima vil ikke drive nyhetsjournalistikk. Det er altfor kostbart for en liten virksomhet som vår. Vår forretningside er å publisere meningsbærende materiale i ulike sjangre, skrevet av folk som har noe på hjertet og som ønsker å dele sine kunnskaper og synspunkter med andre.

Ingen skal være i tvil om Energi og Klimas ståsted. Norsk Klimastiftelse er opprettet for å bekjempe klimautslipp og for å fremme klimariktig verdiskaping. Stiftelsen er basert i Bergen, men har ambisjoner om å spille en rolle på den nasjonale arenaen.

Å oppnå en utvikling som fremmer våre mål er ingen enkel sak. Derfor er vi opptatt av å stimulere til bredde i debatten og til kunnskapsutveksling mellom folk fra ulike sektorer og med ulike utgangspunkt. Troen på den opplyste offentlige samtalen vil være grunnlaget for redigeringen av nettmagasinet.

Vår oppmerksomhet er rettet mot løsningene. Vi vet at klimatrusselen er høyst reell, og vi vet at handlingsrommet begrenses etter hvert som årene går og utslippene ikke kommer under kontroll. Vi fikk for eksempel en sterk påminnelse da IEA nylig la frem 2011-utgaven av World Energy Outlook. Ny dokumentasjon presenteres stadig. Vi kommer til å holde leserne våre oppdatert om de viktigste nyhetene fra klimavitenskapen. Men hoveddelen av innholdet i nettmagasinet vil være knyttet til debatten om hvordan vi kan skape en teknologisk, politisk og økonomisk utvikling som kan redusere klimatrusselen. Omstillingen til en lavkarbonøkonomi innebærer store forretningsmessige muligheter i nær sagt alle deler av samfunnet. Evnen til å utvikle ny teknologi og til å implementere nye løsninger i både liten og stor skala vil være avgjørende. Den politiske og finansielle innovasjonskraften er like viktig som den teknologiske.

Man må slutte å se klimapolitikk ensidig som en kostnad, en kamp om fordeling av byrder.

Energi og Klima har ulike seksjoner. Når vi nå går på luften, har vi inndelt nettmagasinet i fire ulike kategorier. Under “Rapporter” vil du som leser finne en rekke interessante publikasjoner som vi på denne måten velger ut og dermed gjør lettere tilgjengelig. Vi kommer til å vise frem mye av det viktigste materialet som produseres internasjonalt, og vi kommer selvsagt til å legge ut interessante rapporter som skrives her hjemme også. Teknisk er det lagt godt til rette for at det kan føres samtaler om de ulike rapportene på siden. Om leserne vil bruke den muligheten gjenstår å se, men adgangen er der.

Under “Kommentar/analyse” vil vi publisere artikler i den klassiske aviskommentaren eller kronikkens format. Artiklene kan gjerne ha stått på trykk eller vært publisert også andre steder. Vi tror slike kommentarartikler ofte kan ha ganske lang levetid og være interessante også når det har gått litt tid. Fra starten er naturligvis artikler produsert av undertegnede ganske dominerende i antall, men vi håper det vil bli større bredde etter hvert. Hvis du ønsker å publisere noe her, må du kontakte redaksjonen.

Under “Nyhetsblogg” vil vi publisere kortere kommentarer og synspunkter på aktuelle hendelser eller utspill. Skribentene her er personer som vi har bedt om å skrive hos oss. Vi har satt sammen et meget kompetent og engasjert korps av skribenter som vil skrive om ulike sider av klima- og energispørsmålene – dette er Energi og Klima sine spaltister. Nye navn vil sikkert komme til etter hvert.

Under “Datakilder” har vi plukket ut noen kilder til statistisk informasjon om klima- og energispørsmål. De fleste av dem er interaktive. Vi tar gjerne mot tips om gode lenker av denne typen.

I tillegg til disse kategoriene har vi satt sammen en automatisk nyhetsfeed som vil gi leserne lett tilgang på nyhetsstrømmen fra et utvalg kilder i inn- og utland.

Noen ord til slutt om hvordan Energi og Klima er blitt til. Da undertegnede etter 25 år i pressen begynte som daglig leder i Norsk Klimastiftelse ved årsskiftet, var det naturlig å se om det gikk an å utvikle et medieprodukt som en del av stiftelsens virksomhet. Det ble raskt opprettet kontakt med Infomedia ved Universitetet i Bergen. Uten kompetansemiljøet der hadde dette prosjektet vært umulig. Nettmagasinet Vox Publica om medier og ytringsfrihetsspørsmål har vært modellen for oss. Daniel Strietzel som utviklet tekniske løsninger for Vox Publica som student, har gjort den tekniske utviklings- og designjobben i regi av selskapet Bouvet der han nå jobber. Olav Anders Øvrebø som er redaktør i Vox Publica har bistått under utviklingen, og vil også være redaktør i Energi og Klima.

I tillegg er tre masteroppgaver underveis, knyttet henholdsvis til hvordan Energi og Klima best kan legges til rette for lesebrett, og hvordan nettmagasiner kan bygges opp og “brandes” ved hjelp av sosiale medier.

Energi og Klima har fått støtte fra Fritt Ord. Norsk Klimastiftelse mottar støtte fra Sparebanken Vests allmennyttige midler.

Nå er vi klare til å ønske leserne velkommen. Vi tar gjerne imot tips og innspill. Det kan være vi har noe å snakke med hverandre om.