Der skogen forsvinner

Hvert minutt går skog tilsvarende 50 fotballbaner tapt. Globale kartdata i høy oppløsning gir unikt innblikk i avskoging – og i hvor ny skog gror.

En ny artikkel i tidsskriftet Science presenterer ifølge forskerne som står bak den første komplette oversikten over avskoging i perioden 2000-2012. De amerikanske forskerne, bl.a. ved universitetet i Maryland, sier dataene vil gi samfunnet et mye bedre grunnlag for å ta beslutningene som trengs for å hindre avskoging. Til nå har verden manglet oppdaterte og sammenlignbare data om skog.

Google har bidratt til forskningsarbeidet, og interaktive visualiseringer av materialet er tilgjengelig.

Forskerne trekker tre hovedkonklusjoner av analysen:

  • Enormt tap: Verden har mistet et skogareal tilsvarende 68000 fotballbaner hver dag de siste 13 årene. Det tilsvarer 50 fotballbaner hvert minutt. Skogen har forsvunnet som følge av branner, sykdom og skogrydding. Tropisk regnskog, som er særlig viktig for klimaet, forsvinner i økende tempo. Et positivt unntak er Brasil, som har halvert sitt tap av skog i perioden. Avskogingen i Indonesia har derimot økt, slik at like mye skog nå forsvinner årlig i de to landene.
  • Oversette problemland: Brasil, Indonesia og Kongo får mest oppmerksomhet, men avskogingen går enda hurtigere i Malaysia, vestafrikanske land og Argentina, Paraguay og Bolivia. Viktige årsaker er rydding av skog for å skaffe areal til å produsere soyabønner, storfekjøtt, palmeolje og biodrivstoff for verdensmarkedet.
  • Bedre data, bedre beslutninger: Avskoging står for 10 prosent av globale klimagassutslipp. Skal de riktige beslutningene tas for å redusere disse utslippene, trengs gode data, argumenterer forskerne. Fra 2014 vil de levere årlige, oppdaterte datasett.