Elektrisk vekst

Over 20.000 ladbare biler på norske veier – nesten alle er elbiler.Doblingen av antall elbiler fra 2012 til 2013 bidrar til å senke utslippsnivået på nye biler registrert i Norge. I desember var gjennomsnittlig CO₂-utslipp fra nyregistrerte biler 115 g/km, 18 g mindre enn i desember 2012. Utslippsverdiene for bensin- og dieselbiler faller for øvrig også.

Elbiler er ikke lenger et Oslo-fenomen. Det viser data fra Opplysningsrådet for Veitrafikken presentert på nettstedet Grønn Bil. I 2013 var andelen elbiler solgt i Oslo og Akershus 40 prosent, ned fra 45 prosent i 2012. På nettstedet er elbil-data for alle landets kommuner tilgjengelig, samt informasjon om ladepunkter med mer.

Se også: Flere detaljer om bilsalget i 2013.