Europas energistrømmer

Hvor mye kraft krysser landegrensene i Europa? Interaktiv visualisering gir oversikt.

Det tyske Fraunhofer-instituttet for solenergi har laget visualiseringen, som benytter data over import og eksport av elektrisitet fra Entso-E. Her får en rask oversikt over hvilke land som er nettoeksportører eller -importører og hvor store kraftmengder det dreier seg om.

Statnett har en god “live” framstilling av data fra kraftsystemet i Norden – produksjon, balanse, flyt osv.

Fraunhofer samler og visualiserer også data om Tysklands kraftproduksjon og energipriser.

Elektrisitetsproduksjon i Tyskland i uke 30, 2014, fordelt på energikilder. (Illustrasjon: Fraunhofer/energy-charts.de).
Elektrisitetsproduksjon i Tyskland i uke 30, 2014, fordelt på energikilder. (Illustrasjon: Fraunhofer/energy-charts.de).