Flau norsk vind

45 av 70 norske vindkraftprosjekter som har fått konsesjon er ikke blitt bygd.


Den totale kapasiteten det er gitt konsesjon til er på 5057 MW. Som figuren viser: Under en femdel av dette er i drift eller under bygging.

Det er “bekymringsverdig” at det ikke tas investeringsbeslutninger for vindkraft i Norge, sa NVE-sjef Per Sanderud nylig. NVEs oppdaterte tall for vindkraft i Norge (status ved utgangen av januar) viser at 25 av 70 prosjekter som har fått konsesjon er bygd eller under bygging. 45 prosjekter er ikke bygd, i 19 av disse er konsesjonen påklaget.