Forbigående nedgang?

USAs utslipp av CO₂ falt kraftig i 2012, men uten nye tiltak vil de stige igjen.USA slapp ut 3,8 prosent mindre CO₂ i 2012 enn året før, viser data fra landets energibyrå EIA. Tallene gjelder energirelaterte utslipp, og dekker altså ikke alle utslippskilder. Dermed er C02-utslippene (målt på denne måten) på det laveste nivået siden 1994.

Utslippskuttet skjedde samtidig med at økonomien vokste med 2,8 prosent. Hovedårsakene er lavere energiintensitet (energibruk i forhold til BNP). Biler og lastebiler blir stadig mer energieffektive. Det var også nedgang i kraftproduksjon fra kull, siden skiftet til mindre forurensende gass fortsatte. En mild vinter gjorde at folk brukte mindre energi til oppvarming av bolig.

Men uten nye klima- og energipolitiske tiltak vil ikke nedgangen fortsette, skriver Brad Plumer i Washington Post. CO₂-utslipp relatert til energi har økt 2,6 prosent i første halvår av 2013, ifølge EIA. Byrået forventer at utslippene vil øke de kommende årene. En viktig årsak er at gassprisene har steget noe fra svært lave nivåer. Dermed blir det igjen mer lønnsomt å kjøre kullkraftverkene. Nye klimapolitiske tiltak kan komme både fra USAs miljødirektorat EPA, fra delstatene eller fra lovgivning i Kongressen.