Fornybar er førstevalg for europeere

Syv av ti ser fornybar energi som beste valg for framtiden.Undersøkelsen er en av EU-kommisjonens Eurobarometer-målinger. 25525 personer ble telefonintervjuet i perioden 24-26. september 2012 i alle EUs 27 medlemsland. Undersøkelsen fokuserte spesielt på luftkvalitet, men tok også opp energispørsmål (last ned oppsummering av undersøkelsen som pdf).

Folk ble videre bl.a. spurt om syn på utvinning av skifergass. 74 prosent sa de ville være veldig eller noe bekymret hvis de fikk et skifergassprosjekt i sitt nabolag. Franskmenn (89 prosent) og tyskere (82 prosent) var mest skeptisk. Mest positive til skifergass var polakker og ungarere.