Fornybar for barnebarna

Undersøkelse viser stor støtte til fornybar energi blant tyskere flest. Næringslivet er blitt mer positivt til Energiewende.

Den tyske energiomstillingen ruller videre. Debatten har de siste månedene dreid seg bl.a. om traseer for nye nettforbindelser mellom nord og sør – nødvendig for å frakte strøm fra vindparkene i nord. Det er motstand blant dem som blir berørt av disse enorme prosjektene.

Men generelt er tyskere veldig positivt innstilt til fornybar energi, viser en undersøkelse utført for Agentur für Erneuerbare Energien. Hele 70 prosent mener at bruk og utbygging av fornybar energi er svært viktig, mens 22 prosent mener det er viktig.

Folk ble også bedt om å ta stilling til påstander om fornybar energi (se figur). Her trekker tre fjerdedeler fram at fornybar energi sikrer framtiden for barn og barnebarn. Mindre tro har de på reduserte kostnader – det er det bare 34 prosent som venter. Ikke så rart, gitt at Energiewende foreløpig har medført høyere strømpriser for forbrukerne.

Undersøkelsen viser også høy toleranse for å ha fornybare energianlegg i nærheten av eget bosted. Mest positivt ser folk på å ha en solpark i nabolaget: 72 prosent synes det er i orden, mens av dem som har erfaring med å bo i nærheten av en solpark er hele 83 prosent positive. Deretter følger vindpark (61/74 prosent) og biogass (39/49 prosent). Atomkraftverk er den klart minst populære naboen (5/9 prosent), betydelig bak også kullkraftverk (11/38 prosent).

I det tyske næringslivet øker nå oppslutningen om Energiewende, etter at den har falt siden begynnelsen av 2013, ifølge undersøkelsen Deutscher Energiewende-Index, utført av EY. Særlig i industrien har stemningen bedret seg etter reformen regjeringen har gjennomført. Industrien har fryktet høyere energikostnader, men er beroliget av reformen og avtalen regjeringen har inngått med EU-kommisjonen om industriens bidrag til Energiewende-kostnadene.