Global oppvarming på 15 sekunder

2013 var det sjuende varmeste året siden 1880 – trenden med økning av global temperatur fortsetter.


Den korte videoen fra NASAs Goddard Institute for Space Studies viser utviklingen i den globale overflatetemperaturen fra 1950 og ut 2013.

2010 og 2005 er de varmeste årene siden målingene begynte i 1880. Med en gjennomsnittstemperatur på 14,6 grader var 2013 det sjuende varmeste året (likt med 2009 og 2006). Med unntak av 1998 har alle de ti varmeste årene vært registrert siden 2000. Gjennomsnittstemperaturen har økt med om lag 0,8 grader siden 1880.

“Long-term trends in surface temperatures are unusual and 2013 adds to the evidence for ongoing climate change,” GISS climatologist Gavin Schmidt said. “While one year or one season can be affected by random weather events, this analysis shows the necessity for continued, long-term monitoring.”

De siste årene har det vært snakket om en utflating av temperaturøkningen, men flere nye studier gir grunn til å sette spørsmålstegn ved dette, skriver tograder.no:

En ny studie gjennomført av britiske og kanadiske forskere tyder på at temperaturutviklingen de siste 15 årene har vært høyere enn det som er blitt rapportert. Årsakene er at vi har et begrenset antall målepunkter i form av værstasjoner, særlig i arktiske områder. Forskerne fylte inn “gapet” mellom målepunktene ved å bruke satelittmålinger. Resultatet var at de fant at oppvarmingstrenden økte mer enn dobbelt så raskt som det den mest brukte måleserien, HadCRUT4, oppgir. En annen studie forteller at oppmerksomheten rundt global overflatetemperatur ikke gir det fulle bilde menneskeskapt global oppvarming. Energien går nemlig ikke bare til oppvarming av overflaten, men også til smelting av is og oppvarming av verdenshavene. Mer enn 90 prosent av varmen tas opp av havet.” Oppvarmingen kan nå måles på store havdyp. Det siste tiåret har mer enn 30 prosent av varmen gått til oppvarming av vann på mer enn 700 meters dybde. En naturlig tiårs-syklus i overflatetemperatur har kamuflert oppvarmingen i tiden etter 1999. Det betyr ikke at den globale oppvarmingen har stoppet opp. Den måles i andre deler av klimasystemet, hevder forskerne.”