Jobbmotoren fusker

Betydelig nedgang i ledige stillinger i olje og gass i løpet av det siste året.

For et år siden skrev vi om oljebransjen som “Fossil jobbmotor”. En sammenligning med jobbtilbudet innen fornybar energi viste en overveldende overvekt av ledige stillinger innen olje og gass.

Et år senere er endringene i oljebransjen påtakelig. Der det i februar 2014 var 1729 stillingsannonser innen kategoriene “Olje og gass” og “Maritim og offshore” på finn.no, er det nå “bare” 415.*

Stillingsannonser med ordet “fornybar” i teksten er det nå bare 10 av, mot 40 i fjor. Dette gir antakelig et misvisende bilde av situasjonen. Mange stillinger innen kraftbransjen – som jo er fornybar energi i Norge – beskrives med ord som “kraft” (33 annonser) eller “elkraft” (46 annonser) istedenfor “fornybar”. Siden sist har Finn nye stillingskategorier. I kategorien “Kraft og energi” er det nå 114 jobber, og de fleste synes å være fornybar-relatert eller “grønne”. Imidlertid er det noen petroleumsjobber også i denne kategorien.

Kraftbransjen melder om at flere ingeniører nå finner veien over fra oljebransjen.

Det ser stadig ut til å være få ledige jobber innen det vi kan kalle “ny fornybar” i Norge. Annonser med ordene “vind”, “vindkraft”, “vindenergi” kan telles på én hånd.

(*: I fjor var jobbkategoriene “Olje og gass” og “Maritim og offshore” én kategori. Nå er de separate kategorier. Vi har summert tallene her for å få sammenlignbare tall. Delt opp var tallene 9. mars ca 315 annonser innen Olje og gass og ca 100 i Maritim og offshore).