Norges utslipp

Nedgang siden 2010 til tross, norske samlede klimagassutslipp er ennå over 1990-nivået.

(Fra redaksjonen: Ser du etter oppdaterte tall på Norges klimagassutslipp? Det finner du på våre faktasider Klimavakten.)

***

Utviklingen i norske klimagassutslipp nevnes nå og da i valgkampen. Da er det greit å ha de nyeste utslippstallene for hånden. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i mai foreløpige tall for 2012 som viste en mindre nedgang i de samlede utslippene i forhold til 2011. Hovedårsaken var lavere utslipp fra gasskraftverk, som ble kjørt lite i 2012.

Takten i utslippsreduksjonene må øke betydelig hvis Norge skal nå målet i klimaforlikene fra 2008 og 2012 om samlede utslipp på 45000-47000 tonn CO₂-ekvivalenter i 2020.

Sammensetningen av de norske utslippene har endret seg mye siden 1990. Utslippene fra olje- og gassutvinning har økt med 76,7 prosent siden 1990. Veitrafikk og luftfart har også bidratt sterkt til den samlede økningen, mens utslipp fra industri og bergverk har falt med 38,6 prosent.

I tallene fra SSB er utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart ikke inkludert. Innenriks luftfart inkluderer næringen lufttransport og Forsvarets flyvninger.