Ren energi til Afrika

I Afrika sør for Sahara vil det i 2014 installeres mer fornybar energi enn i hele perioden 2000-13 til sammen.

I 2014 vil anlegg for fornybar energi – fra sol, vind, bioenergi, småskala vannkraft og geotermi – med en samlet kapasitet på over 1,8 GW settes i drift i landene sør for Sahara, ifølge en oversikt fra analysebyrået Bloomberg New Energy Finance. Dette er lite i global sammenheng, men et kraftig taktskifte for regionen. Veksten er ventet å fortsette på samme nivå gjennom 2015 og øke betydelig igjen i 2016.

De positive tallene reflekterer fallende kostnader for teknologier som vindkraft og solceller. Fornybare løsninger kan nå konkurrere på kostnader med alternativer som dieselgeneratorer, men også kraftverk som brenner kull eller gass. Solcelleanlegg og vindkraft står for den største andelen av den nye kapasiteten i år. Vind ligger an til å ta stadig større andeler i 2015 og 2016.

Sør-Afrika vil være det største markedet i 2014-16, fulgt av Kenya og Etiopia.