Stemning for eksport

Oppslutningen øker om økt norsk eksport av fornybar energi.

21 norske og tyske organisasjoner har gått sammen om en felles erklæring til støtte for styrket samarbeid om fornybar energi mellom de to landene. Organisasjoner innen miljø og energi dominerer, men også arbeidstakerorganisasjonen YS er med. I erklæringen tas det blant annet til orde for at Norge gjør “eksisterende norske vannkraftmagasiner tilgjengelige for å balansere økende mengder vind- og solenergi i andre land.”

Mer eksport og flere utenlandskabler er et kontroversielt tema, men en meningsmåling gjort av TNS Gallup 4. kvartal 2012 tyder på at det er en viss støtte i den norske befolkningen for en slik politikk. 27 prosent sa seg helt enig og 29 prosent delvis enig i at Norge bør eksportere mer klimavennlig strøm til Europa. Det er verdt å merke seg at andelen som sa seg helt enig økte fra 15 til 27 prosent mellom 2010 og 2012.

I sin kommentar til målingen pekte TNS Gallup på at “mildt klima og store nedbørmengder har gjort at vi det siste året har hatt god tilgang på kraft. Dette har gitt lave kraftpriser og gjort kraftselskapene mer avhengige av eksport for å unngå store underskudd. Det kan være at forbrukerne nå ser tydeligere verdien av å sende kraften til utlandet fremfor å la magasinene flyte over.” Det kan altså bli interessant å se hvordan det går med oppslutningen hvis strømprisene øker igjen.