Amerikanernes klare klimaholdninger

Amerikanere flest mener klimaendringer er menneskeskapte, og de støtter også tiltak for å redusere utslipp.

Warming-caused-by-humans_ny

Bildet viser andel som svarer “menneskeskapt” på følgende spørsmål: “Do you think a rise in the world’s temperature is being caused mostly by things people do, mostly by natural causes, or about equally by things people do and by natural causes?” Klikk på bildet for større versjon.

I alle delstater er det et solid flertall som mener at global oppvarming er menneskeskapt, viser forskning utført av Jon Krosnick ved Stanford-universitetet.

Et flertall av Republikanernes folkevalgte i Kongressen bestrider at menneskelig aktivitet fører til global oppvarming. Blant partitoppene er andelen særlig høy. Partiet er dermed i utakt med folkemeningen, også i republikanske høyborger som Texas og Oklahoma.

Hva så med politiske tiltak for å gjøre noe med klimagassutslipp? Også her er det store flertall for ulike typer tiltak: Skatteinsentiver for å forsere utbygging av fornybar energi har sterk støtte over hele landet. Det samme gjelder tiltak for mer drivstoffgjerrige biler og energieffektive bygninger.

Barack Obama vil pålegge kraftverk nye utslippskrav, og har folket i ryggen.

Amerikanere flest er også for å pålegge næringslivet generelt utslippskutt. Les Krosnicks analyse av resultatene.

Flere av funnene er visualisert på USA-kart som er samlet på en egen side.