Batterier kan erstatte fossile kraftverk

Med stadig mer sol- og vindkraft i Europa må mer energi lagres og nettet stabiliseres. Storskala batteriparker er løsningen, mener tyske Younicos.

Batterienes epoke rykker nærmere, hjulpet fram av merkevarestyrken til Tesla og Elon Musk. Denne uken presenterte Musk Teslas nye batterisatsinger. Produktet “Powerwall” rettet mot boligeiere fikk mest oppmerksomhet, men Tesla leverer også batteriløsninger i stor skala beregnet på regulering av nettet. Dette vil være en vel så viktig faktor i det grønne skiftet, skal en tro det Berlin-baserte teknologiselskapet Younicos.

I flere år allerede har Younicos utviklet komplette løsninger for batterilagring av energi og nett-integrering. I fjor åpnet Europas største batteripark i Schwerin i Nord-Tyskland, bestilt av det regionale energiselskapet Wemag og levert av Younicos. Anlegget har en kapasitet på 5 MW og består av litium-ion-batterier produsert av Samsung. Formålet er å stabilisere frekvensen på kraftnettet og sørge for sikker nettintegrering av vind- og solenergi.

Hurtigere og mer nøyaktig

Denne oppgaven blir bare viktigere og vanskeligere etter hvert som andelen uregulerbar fornybar energi – sol og vind – øker i Tyskland og Europa ellers.

I dag har lite fleksible kullkraftverk en avgjørende rolle i å stabilisere det tyske nettet. Skal de fylle denne, må de alltid levere en grunnlast på ca. 25 GW såkalt “must run”-kapasitet. Bare på denne måten kan de i nødsfall holde nettet stabilt ved å regulere produksjonen opp og ned. På dager med stor produksjon av sol- og vindkraft kommer den fornybare energien på toppen av de 25 GW. Dette betyr at det ofte produseres mer kraft enn nødvendig. Batterier er langt mer fleksible og kan stabilisere nettet mer effektivt, argumenterer Younicos.

– Med batterier kan vi levere systemstabilitet i Tyskland – og i Europa – på en mye bedre måte enn de fossile kraftverkene gjør i dag. Vi trenger omtrent 2 GW batterikapasitet for å erstatte 25 GW fossil kapasitet, sier pressetalsmann Philip Hiersemenzel i Younicos når jeg møter ham i selskapets lokaler i Berlin. 2 GW er faktisk nok til å dekke hele Tysklands lagringsbehov så lenge fornybarandelen er under 55-60 prosent, hevder Younicos.

Hiersemenzel fremhever batteriparkens fortrinn: Batteriene reagerer på frekvensendringer i nettet i løpet av millisekunder, mens de fossile kraftverkene har mye lengre reaksjonstid. Batteriparkene er også raske å bygge – de leveres nøkkelferdige på 12 måneder.

Skisse av batterisystemenes rolle i nettsystemet. (kilde: Younicos)
Skisse av batterisystemenes rolle i nettsystemet. (kilde: Younicos)

Kvalitetsforbedringer i batterier og styringssystemer gjør at Samsung nå leverer batterier til anleggene med 20 års garanti. Lavere krav til bl.a. sikkerhet for stasjonære batterier enn for dem som brukes i elbiler og mobiltelefoner bidrar til at garantitiden kan forlenges.

For mange monstermaster?

Dagens lite fleksible nett gjør overgangen til fornybar energi – Energiewende – unødvendig dyr.

– Vi har bygd ut mye sol og vind, men ikke gjort nettet mer fleksibelt. I dag betaler vi for to energisystemer i Tyskland. Et sentralisert, og et desentralisert fornybart. Hvis jeg ikke bygger ned det sentrale, fossile, i samme takt som jeg bygger ut det fornybare, blir det selvfølgelig dyrt, sier Hiersemenzel.

Tyskland opplever store konflikter om omfattende nettutbygging. Nye kraftlinjer må til for å frakte store mengder vindkraft fra nord til sør. Faren er at man bygger nett på en gal måte, mener Younicos, som vil selge inn sin ide om en rekke batteriparker strategisk spredt rundt i landet.

– Bygges det for mye nett? Tja, faren er at man bygger dobbelt opp og ikke tar nok hensyn til moderne teknologi, sier Hiersemenzel.

Behøver regelendring

Hva skal til for at batteriparkene blir konkurransedyktige? Younicos’ konsept støter på reguleringshindre. Et hovedproblem i dag er at batteriene regnes som kraftverk, ikke som en del av nett-infrastrukturen. På grunn av at nettselskaper i Europa ikke får lov til å eie kraftverk, blir nettaktørene dermed utelukket fra å investere i batteriparker.

Younicos' eget testanlegg i Berlin (foto: Olav A. Øvrebø)
Younicos’ eget testanlegg i Berlin (foto: Olav A. Øvrebø)

– Vi vil at batterier blir anerkjent som del av nett-infrastrukturen, slik at nettselskapene som vil ha størst nytte av dem, kan kjøpe dem direkte, sier Hiersemenzel.

Et annet hinder er at tjenestene batteriparkene leverer for å stabilisere nettet avregnes etter samme kriterier som kullkraftverk. Younicos ønsker å få betalt for hurtigheten og nøyaktigheten de kan levere.

Milliardmarked

Younicos ble startet av tyske solenergi-gründere som tidlig pekte ut lagring som den neste store utfordringen i det grønne skiftet. I Berlin har selskapet et stort testsenter der ulike batteriteknologier og programvare prøves ut i realistisk skala. Younicos skal være solid finansiert og ekspanderte i fjor til USA hvor det driver en rekke batteriparker. Selskapet leverer tjenester i hele verdikjeden, fra prosjektutvikling via finansiering til drift.

En studie konsulentselskapet IHS gjorde i 2013 anslo verdensmarkedet for energilagring til 19 milliarder dollar innen 2017, opp fra bare 200 millioner i 2012. Nyere tall om det amerikanske markedet kommer fra GTM Research. De regner med 250 prosent vekst i installert kapasitet i 2015 sammenlignet med i fjor. Innen 2019 vil markedet i USA ha en verdi på 1,5 milliarder dollar, ifølge GTM. Men det var før Tesla presenterte sitt produkt.