Beskjeden koronaknekk i norske utslipp

Norges klimagassutslipp falt med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019, viser SSBs foreløpige tall.

Nyheten: Koronaåret 2020 ble det sluppet ut 50 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i Norge, 3,2 prosent mindre enn året før. Olje- og gassutvinning, veitrafikk og annen transport bidro mest til nedgangen.

Bakgrunn: Oljeproduksjonen i 2020 var høyere enn i 2019, likevel falt utslippene fra sokkelen med litt over 4 prosent.

– Dette tyder på at den pågående elektrifiseringen av sokkelen har medført økt produksjon med lavere utslipp, sier Trude Melby Bothner i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mye hjemmekontor og reiserestriksjoner bidro til nedgang i utslipp fra veitrafikk på 3,9 prosent. Nedgangen ble mindre enn den kunne vært på grunn av en lavere andel biodrivstoff i veitrafikk enn året før. Årsaken her var utfasing av palmeolje.

Utslippene fra innenriks luftfart falt med 32 prosent. Utenlandsflyvninger er ikke inkludert i disse tallene.

2020-tallene er foreløpige. De endelige utslippstallene for fjoråret publiseres til høsten.

Målefeil: Stor oppjustering av utslippstall

Samtidig med fremleggelsen av 2020-tallene har SSB oppjustert utslippstallene for perioden 2012-19. Årsaken er at det tidligere har vært operert med for lave tall på forbruket av petroleumsprodukter i skipsfart (fiske og kysttrafikk) og veitransport. Det fører til at utslippene i 2019 var på 51,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, ikke 50,3 millioner tonn som SSB meldte i fjor. Utslippene for årene 2013-18 er også til dels betydelig høyere enn tidligere rapportert. Trenden med nedgang i utslippene er imidlertid den samme, fremholder SSB.

Det store bildet: Nedgangen i utslippene i 2020 var større i mange andre land. Globalt falt utslippene med 5,6 prosent, ifølge et estimat. Sveriges utslipp falt med 6,8 prosent, mens Tysklands gikk ned med 8,7 prosent.

Vil du gå dypere?faktasidene Klimavakten går vi i dybden på de norske utslippstallene.

Vi har også spurt Robbie Andrew fra CICERO hva han tenker om tallene: Ekspertintervjuet: Utslippsfeilen som forplantet seg.

Se også SSBs presentasjon av tallene og flere tall i Statistikkbanken.