BP ser mot 2035

Oljeselskapet BP presenterer hvert år scenarier for energisektoren.

I sin BP Energy Outlook kommer britene med scenarier frem mot 2035. BP tror på fortsatt solid etterspørsel etter olje og gass, men kraftig nedgang for kull.

BP gir også ut en årlig oversikt over energidata.