Acer advarer EU mot å regulere markedet for strøm

EUs energibyrå Acer advarer EU mot å gripe inn i strømmarkedet for å presse prisene ned. Energibyrået mener dette kan få langsiktige negative konsekvenser.

Det var i oktober i fjor at EU-kommisjonen ba energibyrået Acer om å se nærmere på strømmarkedet i EU i lys av de enorme prisøkningene på energi som EU-landene har opplevd siden i fjor.

  • Du kan lese hele rapporten her.

Deres endelige rapport, som ble sluppet fredag, skal danne grunnlag for forslag som EU-kommisjonen om kort tid vil legge frem. Alt dette blir et viktig tema når EUs stats- og regjeringssjefer møtes 30. og 31. mai.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Rapporten peker på at det ikke er noen snarvei ut av de problemene som landene i Europa sliter med. De høye energiprisene kom før krigen i Ukraina, men er forsterket og blir trolig mer langvarige takket være krigen.

Gripe inn i markedet

Det store spørsmålet er om EU-kommisjonen vil åpne for mer bruk av direkte markedsreguleringer for å presse ned prisen på strøm. Det er et betydelig press fra medlemslandene om å utvide EUs verktøykasse til også å omfatte kortsiktige markedsregulerende tiltak. Så langt har dette splittet flere toppmøter i EU.

Dette advarer Acer mot. I rapporten anbefaler Acer EU-landene å finne måter som skjermer de økonomisk mest utsatte gruppene. Det advares mot generelle kutt i avgiftene eller andre tiltak som favner store deler av befolkningen, fordi disse er lite effektive og dyre.

I noen EU-land ønsker en å skattlegge ekstra den økte profitten som energiselskaper nå får. Det er Acer skeptisk til, blant annet fordi det kan svekke investorers tillit til selskapene og føre til færre investeringer.

Nei til direkte inngrep

De direkte markedsinngrep som subsidier, sette makspriser og andre tiltak som griper direkte inn i markedet, og som nå drøftes i EU, advarer Acer imot.

I rapporten understreker byrået tommelfingerregelen om at jo mer en griper inn i markedet, jo høyere er faren for at en tar gale investeringsbeslutninger i forhold til fremtidige behov. Videre vil slike tiltak «dempe investeringene i privat sektor, påvirke investorenes oppfatning av politisk risiko og/eller utilsiktet svekke forsyningssikkerheten,» heter det i rapporten.

Frikjenner markedet, men …

Acer konkluderer i rapporten med at dagens innretting av strømmarkedet gir sikker og effektiv forsyning av elektrisitet under relativt normale markedsforhold.  Derfor mener Acer at dagens organisering av markedet er verdt å beholde.

Men noen langsiktige forbedringer «vil vise seg å være nøkkelen for at rammeverket skal levere på EUs ambisiøse målsetting om avkarbonisering I løpet av de neste 10 til 15 årene. I tillegg gjøre dette til lavere kostnader og sikre forsyningssikkerhet,» heter det i rapporten.

I rapporten konkluderer Acer med at dagens innretting av elektrisitetsmarkedet ikke har skylden for den krisen som er oppstått. På den andre siden pekes det på at markedsreglene i noen grad har bidratt til å dempe den nåværende krisen, og dermed unngå strømbegrensninger eller blackout.

Ikke skapt for nødsituasjoner

Men rapporten viser også til at markedet ikke er utformet for å møte en «nødsituasjon» som den EU opplever nå. Dette drøftes i lys av de pågående politiske diskusjoner om eksepsjonelle intervensjonistiske tiltak, som Acer altså advarer mot.

Acer har 13 punkter som i første rekke pekes på som mer langsiktige løsninger. Det første er en bedre integrering av EUs energimarked. Andre punkter er å gjøre en økende fornybarsatsing mer effektiv. Fjerne markedshindringer og ikke minst ha støtteordninger for de mest utsatte grupper.

  • Du kan lese alle de 13 punktene her.

Gassens rolle

EU skal gjøre seg uavhengig av russisk gass. Det betyr mer LNG, og Acer viser til at gassprisene i Europa i økende grad kommer til å reflektere de internasjonale prisene for LNG, som er nedkjølt gass som fraktes på skip.

I dag er det de høye gassprisene som presser opp strømprisene. Acer peker på at mer bruk av langsiktige kontrakter og økte gasslagre vil være tiltak som kan bidra til å stabilisere gassprisene. Men heller ikke her mener Acer at det er noen rask vei ut av krisen.