Bilfabrikanter må betale Norge 110 millioner i CO₂-gebyr

Når bilfabrikantene ikke oppfyller EUs strenge regler for utslipp, kan det bli dyrt. Bare Norge får for årene 2019 og 2020 hele 110 millioner kroner ekstra i CO₂-gebyr fra en rekke bilfabrikanter, deriblant tyske Volkswagen.

Norge har sluttet seg til EUs regler som fastsetter grenser for hva biler kan slippe ut av blant annet CO₂. Klarer de ikke kravene, blir de ilagt overtredelsesgebyr. I praksis er dette en miljøbot.

Det er EU-kommisjonen i Brussel som overvåker dette. Reglene ble innført i 2019 og er et tiltak for å få ned utslippene fra transportsektoren. Biltrafikken er en av de store forurenserne. EU har vedtatt at det etter 2035 bare skal selges person- og varebiler som ikke slipper ut for eksempel CO₂.

Men inntil det skjer, strammes reglene for utslipp til.

Norges andel

Nå har EU-kommisjonen gått igjennom biltypene som ikke følger reglene. Den har funnet ut hvor mange biler som er registrert i de enkelte land innenfor EU/EØS-området. Regnestykket, som Energi og Klima har fått innsyn i, viser at Norge skal ha mer enn 9 millioner euro fra bilfabrikantene. Det betyr 110 millioner kroner med dagens kurs, skriver Utenriksdepartementet i et notat. Dette er en inntekt som Norge ikke har budsjettert med.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Her kan du lese EU-reglene som Norge, Island og Liechtenstein har sluttet seg til gjennom EØS.

For personbiler er det fabrikantene Volkswagen, Suzuki, Subaru, Jaguar Landrover og Bentley som bryter EU-reglene. Når det gjelder varebiler er det SSangyong som er synderen.

Første gang – blir mindre

«Dette er første gang Norge er en del av den store fordelingen av overtredelsesgebyr som bilfabrikantene skal betale til EU/EFTA på grunn av manglende overholdelse av krav til utslipp av CO₂ fra person og varebiler,» skriver kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet i en e-post til Energi og Klima.

Ordningen har eksistert i EU siden 2009.

Norge får tildelt sin andel så lenge bilfabrikantene ikke overholder sine respektive krav.

Grunnlaget for overtredelsesgebyret beregnes basert på gjennomsnittlige CO₂-utslipp fra det samlede salget av nyregistrerte biler fra hver bilfabrikant det enkelte år.

Men dette er ikke en inntekt som finansminister Trygve Slagsvold Vedum kan regne med vil øke i årene som kommer, selv om utslippskravene strammes til.

«Det forventes av beløpet vil reduseres år for år etter hvert som salget av elbiler øker,» forklarer Samferdselsdepartementet.