Dårlig luft dreper mer enn 250 000 i Europa

Selv om luften i EU og EØS-landene er blitt bedre i årene 2005-21, er det fortsatt mye å gå på.

Ifølge de siste estimatene fra EUs miljøbyrå skyldtes minst 253 000 dødsfall i EU i 2021 eksponering for finpartiklet forurensning over det nivået som Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. Men det går riktig vei. Antall dødsfall som skyldes denne og andre former for luftforurensning, er redusert med 41 prosent siden 2005.

Best luft og færrest dødsfall relatert til luftforurensning, finner man i Norden.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Målet for det grønne skiftet er at EU og EØS-landene skal redusere dødsfall relatert til luftforurensning med 55 prosent, målt ut fra 2005-nivå. Et av de viktigste tiltakene vil være å redusere utslippene fra transportsektoren. Dit er det et stykke.

Mer kollektivtransport

«Den positive nyheten er at myndigheter på europeisk, nasjonalt og lokalt nivå tar grep for å redusere utslippene. Det gjør de gjennom tiltak som å fremme kollektivtransport eller sykling i bysentra, og gjennom oppdatert lovverk,» skriver direktøren for EUs miljøbyrå Leena Ylä-Mononen i en pressemelding.

I tillegg er dårlig luft dyrt.

Gir dårlig helse

«Luftforurensning forårsaker også dårlig helse og gir betydelige kostnader for helsevesenet, skriver miljøbyrået i en pressemelding.

Rapporten viser til at på flere områder, ikke bare partikkelforurensning, er luften i EU-landene dårligere enn det Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. WHOs standarder er basert på forurensningsnivået hvor det er klare bevis for negative helseeffekter, understrekes det i rapporten.

WHO har skjerpet kravene til luftkvalitet.

«De tallene som EEA offentliggjør, minner oss om at luftforurensning er den største miljøtrusselen mot folkehelsen i Europa,» skriver miljøkommissær Virginijus Sinkevičius i en kommentar.

Norge blant de bedre

Verstinglandene er Polen, Italia og Tyskland, der luftforurensning er høy og dødelighet pr. 100 000 innbyggere er høyest. Aller dårligst luftkvalitet finner en i landene på Balkan, som også er med i denne oversikten.

De relative sett minste helsemessige konsekvensene av luftforurensning fant man nordvest i Europa, i land som Island, Finland, Sverige, Norge og Estland, ifølge rapporten.