Dette vil EUs energiministre diskutere på sitt krisemøte: Pristak og frikoble gass fra strømpris

Dagsorden for krisemøtet for EUs energiministre den 9. september vil inneholde forslag både om pristak på gass og å skille gassprisen fra strømprisen.

«Møtet den 9. desember vil handle om energipriser, hvordan det interne energimarkedet fungerer og forsyningssikkerhet,» heter det i møteinnkallelsen som er sendt fra det tsjekkiske EU-formannskapet.

Energi og Klima har sett en lekket kopi av denne innkallelsen.

I løpet av denne uken skal det tsjekkiske formannskapet legge frem et notat. Det skal skissere hvordan en kan få til et pristak på gass.

Les også: Energikrisen i Europa, det blir bare verre.

Møtet kom i stand etter at gassprisen har satt nye rekorder og trukket med seg strømprisen. Gassprisen på TTF, gassbørsen i Nederland, var denne uken på over 300 euro/MWh. Det vil med dagens kvotepris for CO₂, gi en strømpris på rundt åtte kroner kWh.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

For ett år siden var gassprisen 27 euro.

«Frikobling» av gass og strøm

Prisene frem i tid tyder på at det kommer til å være høye gasspriser frem til neste sommer.

Ifølge innkallelsen vil møtets dagsorden være delt i tre.

  • Det tsjekkiske formannskapet vil gi en orientering om situasjonen i energimarkedet.
  • Formannskapet vil presentere ulike opsjoner for å koble strømprisen fra gassprisen. Notatet som skal legges frem, vil ha argumenter både for og imot de ulike scenariene – inkludert et pristak for gass.
  • Det legges opp til en bredere diskusjon om hvordan strømmarkedet fungerer. Bakgrunnsnotatet vil ta for seg ulike saker som manglende likviditet i markedet, utilfredsstillende prissignaler, hvilke muligheter en ser og de politiske følger de vil få.

Kommisjonen kommer med noe

Det er også ventet at EU-kommisjonen letter på sløret om hva den ser for seg. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa i Berlin mandag at Kommisjonen jobber med krisetiltak for å få prisen ned og mer langsiktige reformer av markedet. Men foreløpig har ingen sett noe mer konkret om hva Kommisjonen tenker seg.

Det er ventet at Kommisjonen før møtet 9. september konkretiserer von der Leyens uttalelser.

Et forslag som absolutt er på dagsorden i EU, er å inndra noe av den enorme fortjenesten som energiselskapene har. Dette er da penger som kan brukes for å kutte energiprisene til husstander og bedrifter.

En serie krisemøter

Det legges ikke opp til at det skal fattes noe vedtak på møtet den 9. september, men det kan komme til å bli sendt tydelige politiske signaler.

Les ekspertintervju: Blir strømmen billigere om den frikobles fra gass?

Det er ikke første gang at energiministrene møtes til krisemøte for å diskutere høye energipriser og de problemene disse skaper. Dette har vært en gjenganger på møter for energiministre og på EU-toppmøter siden i fjor høst.

Flere land som tidligere var skeptiske til å gripe inn i markedet, mener at dette nå må vurderes. Belgia, Østerrike og Tyskland er de siste landene som har signalisert at det ikke lenger holder med støtte til forbrukerne for å subsidiere strøm- og gassprisene. Noe må gjøres med den høye prisen på gass som trekker med seg strømprisen til rekordnivåer. Hva som konkret kommer ut av dette møtet, gjenstår å se.