Ekstra innsats må til om EU skal nå målene om kutt i forurensning

Bor du i Sør-Europa er det dobbelt så stor sjanse for at du dør som følge av forurensing enn om du bor i nord. Det viser en ny rapport om EUs kamp mot forurensing.

Det er EUs Miljøbyrå (EEA) i København som har laget en statusrapport om hvordan EU ligger an når det gjelder målene om å kutte forurensning. Det gjelder både skadelig støy, og forurensing av jord, vann og luft.

Hele 10 prosent av det som kalles premature dødsfall i EU, skyldes fortsatt helseproblemer relatert til forurensing. Men dette er ikke likelig fordelt. Det er dobbelt så stor fare for å dø av forurensing om du bor i Sør-Europa enn i nord, viser rapporten.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Det var i mai i fjor at EU, som en del av det grønne skifte, lanserte en plan for nullutslipp til jord, luft og vann i 2050.

Rapporten som ble presentert i Brussel torsdag viser hvordan EU ligger an til å nå målene om betydelige reduksjoner innen 2030 for dermed å nå 2050 målet om null-utslipp.

Rapportens hovedkonklusjon er at på noen områder kan en nå målene, mens på andre ligger en langt etter. Men med krafttak kan målene kanskje likevel nås.

Luftforurensingen ned

Ett av de gledeligste punktene er at EU ser ut til å være i rute med å kutte premature dødsfall som følge av luftforurensing med 55 prosent i forhold til 2005 nivå innen 2030.

Derimot når ikke EU målet om at landområder som opplever negative effekter av luftforurensing skal være redusert med 25 prosent innen 2030. Så langt er kuttet siden 2005 bare på 12 prosent.

I rapporten slås det fast at EU kan nå målet om å kutte bruken av farlige sprøytemidler i landbruket.

Men under pressekonferansen viste kommissær Virginijus Sinkevičius til at krigen i Ukraina kan endre på dette. Det er trekk som tyder på at bruken av sprøytemidler og mer industrielt jordbruk øker i enkelte medlemsland.

Derimot er det ikke gjort fremskritt når det gjelder å redusere tap av næringsstoffer i jord. Her ligger heller ikke EU an til å nå sine mål.

Søpleberget vokser

EU-landene klarer ikke å kutte berget av avfall som produseres, slik de har satt seg som mål. EUs mål er en reduksjon av ikke-resirkulerbart avfall med 50 prosent, men dette vil en ikke nå innen 2030 uten en betydelig større innsats.

Det er heller ikke noen reduksjon i antall personer som bor i områder med helsefarlig støy fra transportmidler.

Det er antatt at mengden plastavfall som havner i sjøen, er redusert i de siste årene. Men rapporten slår fast at det her trengs mer omfattende analyser. EU-kommisjonen varslet også på pressekonferansen at den kommer tilbake med mer nytt lovverk for å redusere mikroplast i naturen.

Medlemslandene må skjerpe seg

EU-kommissær Sinkevičius understreket at EUs organer, Rådet (medlemslandene) og Europaparlamentet, bør forsere arbeidet med å få på plass strengere regler. I tillegg må også medlemslandene gjennomføre strengere forurensingskrav i sitt lovverk i tråd med det EU har vedtatt. Uten at dette gjøres med styrke, vil en ikke ha mulighet til å oppnå flere av målene for redusert forurensing som EU-landene i utgangspunkteter enige om.

–Jeg håper også at denne rapporten vil overbevise våre globale partnere om å ha like høye ambisjoner på COP15 møte om biomangfold, sa kommissæren.