En gruppe EU-parlamentarikere ber EU-kommisjonen granske Gazprom

Manipulerer den russiske gassgiganten Gazprom det europeiske gassmarkedet? Nå ber 42 EU-parlamentarikere fra høyre til venstre EU-kommisjonen om å granske dette.

Gassprisen i Europa er rekordhøy. Siden nyttår har den økt med 170 prosent. Det er lite som tyder på at den vil falle særlig med det første. Dette skaper uro foran vinteren, ikke minst fordi høye gasspriser sender prisen på strøm til høyder den ikke har vært på mange år.

42 europaparlamentarikere, fra hele det politiske spekteret, ber i et brev om at EU-kommisjonen straks innleder en etterforskning av Gazprom. Forholdene som bør granskes er mulig “markedsmanipulasjon» og «brudd på EUs konkurranseregler,» siterer Reuters.

Parlamentarikerne mener at russerne bevisst holder igjen gass for å sende prisen i Europa til himmels.

Gazprom har så langt ikke kommentert påstandene fra det tverrpolitiske initiativet i Europaparlamentet.

En talsmann for Kommisjonen sa på en pressebriefing fredag kveld at den vil svare på brevet fra de 42 parlamentarikerne.

Dette er trassen for Nordstream 1 og 2. Illustrasjon: Gazprom

Gassen som våpen

Brevet fra de 42 er en hånd inn i det vepsebolet som gasshandel mellom Russland og EU nå er.

I brevet hevder de 42 at Russland nå vil presse EU til raskt å godta at rørledningen Nordstream 2 kommer i drift. Dette er den omstridte gassrørledningen i Østersjøen som skal bringe ytterligere store volum gass direkte fra Russland til Tyskland. Ledningen er ferdig lagt, men den mangler godkjenning.

Den har vært meget omstridt, rett og slett fordi kritikerne mener EU nå blir for avhengig av gass direkte fra Russland og at dette blir et våpen i hendene på den russiske presidenten Vladimir Putin.

Ukraina, som har vært et viktig transittland for russisk gass, ser på rørledningen som et slag mot seg.

Yuriy Vitrenko, som er sjef i den ukrainske energigiganten Naftogaz mener det ikke er noen tvil om at dagens gassituasjon skyldes bevisst handling fra Russland. Han mener dette bør utløse sanksjoner både fra Tyskland og USA, Ifølge Atlantic Council.

Hva gjør USA?

USA har truet med sanksjoner, men president Joe Biden har stilt det i bero. Nå finnes det tunge politikere i den amerikanske kongressen som er bekymret for det de ser skje i det europeiske gassmarkedet, forteller Atlantic Council.

De tekniske og byråkratiske øvelsene som Nordstream 2 må igjennom før den er i full drift, kan ta måneder — inntil et år.

Det er derfor en voksende bekymring for at russerne struper gass til Europa, nettopp for å presse frem en raskere avgjørelse.

Norge tjener store penger på de høye gassprisene. «Naturgasseksporten endte på 38,4 milliarder kroner i august 2021. Dette er mer enn en femdobling av eksportverdien sammenlignet med august i fjor. Gassprisen er rekordhøy nå – mens den i august i fjor var spesielt lav,» skriver SSB i sin rapport for august.

Energikrise i Europa

De høye gassprisene i Europa, kombinert med lite vind, har skapt en energikrise. Omkring 34 millioner EU-borgere er såkalt energifattige, de har ikke råd til gass, strøm eller bensin til bilen. Dette var også et viktig innslag i den «State of the union»-talen som EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen holdt i Europaparlamentet sist uke.

Det er ingen rask løsning på den energikrisen som rir Europa. I Spania fortsatte eksempelvis de skyhøye strømprisene å øke med hele 22 prosent sist uke, til tross for at myndighetene hadde satt inn prisdempende tiltak.

I en egen resolusjon om det russiske valget vedtatt torsdag, understreket et bredt flertall i Europaparlamentet at EU må redusere avhengigheten av Russland når det gjelder olje, gass og andre råvarer. De pekte på at EUs grønne skifte vil «gi en økning i nye energiressurser som er meget viktig rolle i arbeidet med å oppnå dette.»

Men det vil ikke løse problemene på kort sikt.