Equinor advarer EU mot å utvide innkjøpssamarbeid for gass

EU vurderer å gjøre ordningen med innkjøpssamarbeid om gass permanent og utvide den til blant annet hydrogen. Unødvendig, mener Equinor og flere andre aktører i energimarkedet.

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, sa i sin årstale nylig at den suksessfulle ordningen med felles innkjøp av gass kunne utvides til å omfatte hydrogen og viktige råvarer som sjeldne metaller. Men kommisjonspresidentens beskrivelse og ønske om utvidelse, møter motstand fra næringen selv.

IOGP, som er organisasjonen for olje- og gasselskap, har sammen med flere organisasjoner i energimarkedet sendt et brev til EUs ministerråd og Kommisjonen. Der skriver de at det var riktig å opprette ordningen med innkjøpssamarbeid, men de mener den ikke skal gjøres permanent når den utløper etter årsskiftet. Grunnen er at organisasjonene mener den ikke er nødvendig. I første halvår i år var handelen over EUs plattform bare 0,9 prosent av omsetningen på gassbørsen TTP i Nederland, ifølge brevskriverne.

Konklusjonen er at det ikke lenger er en krisesituasjon, og at aktørene i markedet klarer dette.

Equinor: Støtter brevet

Equinor er den største selgeren av gass på det europeiske markedet og medlem av IOGP. Magnus Frantzen Eidsvold er pressetalsperson i Equinor. Han sier at selskapet stiller seg bak de vurderingene som organisasjonene gjør i sitt brev til EU-institusjonene.

Hele ordningen med innkjøpssamarbeid ble skapt som et svar på de høye gassprisene som trakk strømprisen opp. I august i fjor var gassprisen over 300 euro MWh, nå er den rundt 40. Enorm fornybarsatsing, kutt i gassforbruk og massiv økt LNG-import, har reddet EU. Men når prisen normaliseres og gasslagrene er fulle, mener underskriverne av brevet at det ikke er nødvendig med et permanent krisetiltak.

Her ved gassterminalen i Zeebrugge strømmer det enorme mengder gass inn fra Norge. EU vurderer å gjøre sin samordning av innkjøp av gass permanent. Foto: Gassco

Pressetalsperson for energi i EU-kommisjonen, Tim McPhie, bekreftet på en briefing nylig at Kommisjonen vurderer dette, men at det ennå ikke er tatt noen avgjørelse. Det gjelder både forlengelse og eventuell utvidelse av ordningen til hydrogen og metaller.

Kommisjonen skal i oktober legger frem en rapport om erfaringene med plattformen for felles innkjøp av gass.

I sitt brev mener organisasjonene at det er for tidlig å utvide ordningen til å omfatte hydrogen. Det stilles spørsmål ved om hydrogenmarkedet på det nåværende stadiet har nytte av en felles innkjøpsplattform på EU-nivå.

Equinor deltar – taus om kontrakter

EUs rolle i innkjøpsplattformen er at det samler volum fra kjøpere av gass, presenterer dette i markedet, og får tilbud fra selskapene. Men kontraktsforhandlingene om betingelsene skjer mellom kjøper og selger, uten at EU er med. EU-kommisjonen omtaler ordningen som vellykket og et tiltak som har presset prisene ned. Men de vil hverken oppgi antall kontrakter som virkelig er inngått, volum eller pris.

Equinor har levert inn tilbud i to av de innkjøpsrundene som har vært arrangert hittil. Men selskapet vil ikke si noe om det har ført til kontrakter, fordi det av prinsipp ikke kommenterer denne type kommersielle forhold. En tredje runde er ute nå. Eidsvold sier at de vil vurdere deltagelse når de ser hvilke behov som meldes inn fra kjøperne.

Norge kan garantere for salg

Norske interesser er ikke bare med i innkjøpsplattformen som selgere av gass. Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fikk i oppdrag fra Næringsdepartementet å bidra til at selskaper i EU-landene og åtte land i EUs nærområde kunne kjøpe norsk gass. Eksfin kan garantere for oppgjør for deler av gasskontrakten, dersom kjøperen ikke kan betale. I praksis vil det kunne dempe risikoen for bankene og for dem som selger gassen. Denne ordningen er et resultat av den energidialogen som har pågått mellom EU og Norge siden Russlands angrep på Ukraina. EU har dyttet på for at Norge skulle stille opp for å sikre Europa gass. Men avdelingsdirektør Olav Einar Rygg i Eksfin skriver i en SMS til Energi og Klima at Eksfin så langt ikke har fått noen søknader om slike garantier fra selskaper i EU eller landene rundt EU.