Equinor frykter ikke EUs nye makt i gassmarkedet

EU lanserte tirsdag sitt «innkjøpsmonopol» for gass. Equinor frykter ikke at det skal presse prisen ned. – Det blir mer et spørsmål om tilbud og etterspørsel, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

I kjølvannet av energikrisen har EU opprettet et samarbeid for innkjøp av gass. Tirsdag 25. april starter ordningen opp. Hver annen måned i ett år vil EU legge ut anbud på et visst antall kubikkmeter gass som de vil tilby leverandører av naturgass. De gasselgerne som har det laveste tilbudet, vil kjøperne innlede kontraktsforhandlinger med.

Gassprisen har sunket siden EU startet arbeidet med dette innkjøpssamarbeidet. I august i fjor nådde prisen 310 euro/MWh, den er nå nede i 39 euro/MWh.

Må omfatte 15 prosent til lager

Ordningen er frivillig, unntatt at 15 prosent av lagerkapasiteten for gass i EU skal kjøpes inn på denne måten.

Formålet er at gasskjøpere i EU ikke skal konkurrere om gass og dermed bidra til å presse prisene opp. Ordningen skal bidra til å fylle opp de europeiske gasslagrene før neste vinter. Men energieksperter i Kommisjonen innrømmer at det er vanskelig å slå fast hvor mye billigere EU kan få gass på denne måten. Men de fastholder at dette særlig kan være en fordel for de mindre gasskjøperne som lettere skvises i markedet.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Ordningen er åpen for selskaper i en rekke naboland utenfor EU. Men russiske selskaper eller selskaper eid av russiske interesser får ikke delta. Gjennom denne plattformen vil det bli kjøpt inn både rørgass og gass levert på skip som nedkjølt flytende gass (LNG).

Equinor skal med

Konsernsjef Anders Opedal bekrefter at Equinor er blant gasselgerne som har meldt inn at de vil selge gass via denne plattformen, som den kalles. Det er så langt 76 selgere og kjøpere som har meldt seg på, men ifølge Kommisjonen er tallet økende. Kommisjonen offentliggjør ikke hvem som deltar. Det er opp til selskapene selv å gjøre det.

– Vil ikke EU gjennom et slikt samarbeid kunne ha så mye markedsmakt at de kan presse prisen ned?

– Det kommer an på hvor stort volum de kommer med i forhold til det som er av tilgjengelig gass i Europa. Her vil det være kommersielle vilkår som gjelder uansett hvem som har innkjøpsplattformen, om det er EU eller kommersielle selskaper, sier han.

76 selskaper, både kjøpere og selgere, betyr i snitt tre selskaper pr. medlemsland. Kilder i Kommisjonen mener at dette er en bra begynnelse. De understreker at dette dreier seg om både små og store gasskjøpere.

Equinor gassgigant

Etter at russiske Gazprom nær er ute av det europeiske gassmarkedet på grunn av Ukraina-krigen, er Equinor den desidert største selger av olje og gass i Europa. Ved siden av egen gass, selger Equinor hele 40 prosent av produksjonen på norsk sokkel på vegne av den norske stat.

EU-kommisjonen er åpenbart fornøyd med at den norske olje- og gassgiganten er med, fordi dette nevnte kommisjonens president Ursula von der Leyen spesielt da hun og statsminister Jonas Gahr Støre underskrev den grønne alliansen mandag.

Opedal var i følget til statsminister Jonas Gahr Støre under denne ukens besøk i Belgia.

Norge innleder nå forhandlinger med Belgia om en avtale om samarbeid om karbonfangst og -lagring (CCS). Blant annet skal CO₂ fra belgisk industri en gang i fremtiden kunne sendes i rør til norsk sokkel, i tillegg til CO₂ som fjernes fra naturgass for å gjøre den om til hydrogen som belgisk industri trenger. Equinor er blant de selskapene i verden som har den mest omfattende erfaringen med å lagre CO₂ under havbunnen.

Men EUs langsiktige mål er ikke bare å kvitte seg med avhengigheten av russisk gass, de vil redusere avhengigheten av all fossil energi.

Trenger mer gass

Opedal viser nettopp til CO₂-rensing som et framtidsscenario for norsk gass. Han tror Norge vil selge gass etter 2049, selv om EU har sagt at de etter denne datoen ikke vil kjøpe gass på langsiktige kontrakter.

– Vi har det britiske markedet og vi har LNG (flytende nedkjølt gass.) Men mye av den gassen vil nok i fremtiden bli solgt som hydrogen, sier han.

– Industrien her trenger hydrogen for å drive utslippsfritt. De sier selv at det ikke vil være nok grønt hydrogen, derfor vil blått hydrogen (laget av naturgass) være utrolig viktig. Derfor er det viktig at vi leter og finner mer gass for å ha det tilgjengelig, sier han.