Sveriges statsminister: – EU minsker Russlands muligheter til å finansiere krigen i Ukraina

EU-landene vil ikke tillate Russland å eksportere olje på skip til Europa. Men unntar inntil videre olje som fraktes i rør direkte til enkelte EU-land.

– Dette kan være den største sanksjonspakken EU har vedtatt hittil, sa den svenske statsministeren Magdalena Andersson da hun natt til tirsdag møtte mediene.

Hun la til: – Dette kommer til å minske Russlands muligheter til å finansiere krigen i Ukraina.

Etter flere uker med tautrekking samlet de 27 EU-landene seg sent mandag om en politisk erklæring.

De innfører en boikott av russisk olje og oljeprodukter. Men unntar olje levert i rørledning. Det har vært et hovedkrav fra Ungarn.

EU vil med dette ramme to-tredjedeler av Russlands eksport til EU, ifølge Rådets president Charles Michel.

Du kan lese toppmøtets konklusjoner her.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Grunnen til at EU unntar den delen av den russiske oljeeksporten som kommer via rørledning, er at flere av EU-landene som får oljen levert via rørledning, ikke har noe alternativ.

Store summer

Siden krigen brøt ut har EU-landene kjøpt olje, gass og kull fra Russland for mer enn 56 milliarder euro.

Oljen alene utgjør nær 30 milliarder euro. Det er tenketanken Cera som regner ut dette.

Dette har styrket den russiske krigsmaskinen.

Sent mandag kveld ble EU enig om en sjette sanksjonspakke, hvor det mest omstridte nettopp var å stanse oljeimporten. Men pakken omfatter også å kaste flere russiske banker ut av betalingssystemet Swift, sanksjoner mot personer og russiske medier.

Derfor unntas olje i rørledning

EU åpner for, i en overgangsperiode, å tillate import av russisk olje for land som er avhengig av rørledningsolje.

Hvor lang denne overgangsperioden skal være, er ikke fastsatt.

Det overlates nå til EU-landenes ambassadører meisle ut detaljene. Ifølge den svenske statsministeren starter det arbeidet allerede tirsdag.

Hun sa at Sverige kom til å presse på for at det blir en rask avklaring av disse detaljene.

Detaljene som nå skal på plass, gjelder også hva slags krisemekanisme EU skal ha dersom det blir stans i eksporten via rørledningen. Da skal det være mulig for Ungarn og andre land som er avhengig av russisk olje til å få det. Det er et problem at raffineriene som i dag bruker russisk olje, ikke uten videre kan bruke annen olje.

I tillegg skal også EU ha på plass regler som sikrer at de landene som får fortsette å importere olje, ikke videreeksporterer russisk olje eller oljeprodukter laget med denne oljen.

Noen rammes hardere

EU-diplomater fra ulike land som Energi og Klima snakket med under toppmøtet, fremholder at det ikke er unaturlig med en viss uenighet. Nå kommer de sanksjonene som også rammer økonomien i medlemsland.

Dette er land som vanskelig kan erstatte russisk olje og de har ikke havner, slik at de kan ta imot olje på kjøl.

Det er land i sørøst som gjennom rørledningen Druzhba får mesteparten av sin olje fra Russland. Slovakia får for eksempel 96 prosent, Ungarn 58 prosent, Tsjekkia vel 50 prosent fra Russland.

Druzhba er verdens lengste oljerørledning og strekker seg 400 mil fra øst i Russland inn i Europa. Druzhba betyr forøvrig vennskap. Den frakter et sted mellom 1,2 og 1,4 millioner fat olje i døgnet.

Før krigen var den antatte eksporten av råolje fra Russland til EU rundt 3,8 millioner fat.

OIje på kjøl

Det er to land i EU som utmerker seg om de største mottagere av russisk olje, Tyskland og Nederland. Tyskland fordi de importerer og bruker oljen. Nederland er med Rotterdam en av de store importhavnene.

Tyskland strittet lenge imot en boikott, men har erklært at det uansett sanksjonene skal klare seg uten russisk olje ved utgangen av året.

Nederland kommer til å merke det økonomisk at deres import av råolje og reeksportering av blant annet raffinerte produkter får en smekk. Men både Tyskland og andre EU-land med betydelig havnekapasitet kan importere olje fra andre steder

Hvor kan oljen komme fra?

EU har bedt både gass- og oljeprodusenter om å øke produksjonen for å demme opp for bortfallet av den russiske eksporten. Sist uke fikk EU med seg G7-landene på å be Organisasjonen av oljeeksporterende land (Opec) om å øke sin produksjon.

Ifølge Financial Times er Opecs sterke mann, Saudi-Arabia, lite interessert i å øke produksjonen for å hjelpe EU med sanksjonene mot Russland. Sanksjonene og det at oljeland ikke øker produksjonen, sender oljeprisen opp.

Et fat nordsjøolje ble mandag omsatt til over 120 dollar, det høyeste nivået siden mars.