EU er under hardt press for å bremse de høye energiprisene

Hellas og Italia ledet an i et opprør på EU-toppmøte mot de høye energiprisene som nå skader økonomien i en rekke EU-land. Nok en gang gikk EU-toppene fra hverandre uten et konkret svar.

EU-kommisjonen har allerede fått i oppdrag å få internasjonale partnere med på å vurdere å sette midlertidig pristak på gass, hvis dette er gjennomførbart. Dette ble gjentatt i konklusjonene fra fredagens toppmøte. 

Norge er den nest største leverandøren av gass til EU, men har så langt ikke fått noen henvendelse om pristak på gass.

Langvarig debatt

Debatten om høye energipriser har preget EU-toppmøter siden i fjor høst. For tre uker siden samlet et hardt presset EU-toppmøte seg om et vedtak om å be Kommisjonen se nærmere på et pristak på gass. Men dette var ikke nok for flere av EU-toppene. Saken dukket opp igjen på denne ukens toppmøte. Der de samme formuleringene ble gjentatt i sluttdokumentet.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Det er en sterkt økende bekymring for den stigende inflasjonen i Europa, som blant annet er forårsaket av høye energipriser. 

Det er ikke bare prisen på gass og strøm som bekymrer, men også prisen på bensin og diesel. EU-toppene uttrykte bekymring over den økonomiske utviklingen i skyggen av krigen i Ukraina.

Russland har stanset eksport av gass, helt eller delvis, til 12 EU-land. Noe som sender prisen opp. Det gjør det også vanskeligere for en rekke EU-land å fylle gasslagrene for vinteren.

Hellas og Italia fører an

Hellas og Italia ledet an i kravet om tak på gassprisene, men dette fikk liten støtte blant et flertall av landene. 

Gassprisene er den viktigste driveren bak de høye strømprisene.

– De som ønsker dette, har ikke lagt frem noe konkret forslag om hvordan det skal gjennomføres i praksis, sa den svenske statsministeren Magdalena Andersson etter møtet. 

Et ikke helt tydelig oppdrag

EU-kommisjonens oppdrag er å undersøke mulighetene for å se på tiltak som kan dempe de høye energiprisene, «inkludert å se på mulighetene for midlertidig pristak, der det er passende.» Dette skal gjøres sammen med internasjonale partnere. 

Kommisjonens president, Ursula von der Leyen, sa på pressekonferansen at Kommisjonen skal rapportere resultatet tilbake til toppmøtet i oktober. 

Hun la til at Kommisjonen i denne forbindelsen ser på ulike sider av hvordan energimarkedet fungerer. Von der Leyen kom ikke med noen ytterligere detaljer om hva Kommisjonen kan tenke seg.

Mer statlig styring

I EU har pendelen svingt i retning av mer styring av markedet, presset av energisituasjonen i flere EU-land etter invasjonen i Ukraina. 

EU-kommisjonen har godkjent at Spania og Portugal kan subsidiere  gass for å kutte de høye strømprisene.

Kommisjonen sto lenge imot å gripe inn i markedet, men ga seg da Spania og Portugal hadde spesielle problemer. 

Kravet om en eller annen form for makspris øker, selv om det neppe er flertall for dette blant medlemslandene. 

Ikke tema på møte

Torsdag møtte olje- og energiminister Terje Aasland EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans og energikommissær Kadri Simson. 

Etter møtet la de frem en felles erklæring der EU lovpriser norske investeringer i olje og gass. 

Pristak var derimot ikke tema på møtet mellom Norge og EU. Det bekreftet Timmermans på Energi og Klimas spørsmål etter møtet.

Derimot kan den felles erklæringen sees på som et forsøk på å roe ned gassmarkedet, ved å vise til at EUs nest største leverandør er beredt til å strekke seg ekstra langt for å forsyne EU med gass.

Forsvarer det norske markedet

– Har Norge fått en henvendelse fra EU om å være med på tiltak som kan regulere prisen på gass?

– Så vidt jeg er kjent med, er ikke vi kontaktet om det. Hele energisystemet i Norge er bygget opp slik at det er enkeltaktører som har ansvaret for sine produkter og produksjon. De disponerer dette i det markedet som er tilgjengelig. Det er et godt system, sier Aasland til Energi og Klima.

– Det kan få utilsiktede konsekvenser om en griper inn i markedet, understreker han.

Ikke forskuttere

– Dersom det kommer en henvendelse fra EU-kommisjonen om pristak eller andre inngrep i markedet, så er svaret fra Norge nei?

– Jeg skal Ikke forskuttere et svar fra Norge, men jeg reflekterer rundt hvordan det norske systemet har fungert og fungerer. Så mener jeg at det er klokt ikke å forstyrre det, selv om situasjonen er krevende, sier Aasland. 

Han legger til at det finnes andre muligheter for å avhjelpe problemet med de høye strømprisene. 

Aasland viser til den norske støtteordningen for den høye strømprisen, som nettopp ikke griper inn i markedet.

EU-kommisjonen har også lagt frem en såkalt verktøykasse med krisetiltak som nesten alle EU-landene har benyttet seg av. For flere land er ikke dette nok. Energiprisene kommer til å bli et hett tema på neste toppmøte, når Kommisjonen skal legge frem sine svar.