EU kan åpne for mer jakt på ulv

EU-kommisjonen mener økt antall ulver i visse medlemsland kan være en fare for husdyr og mennesker. Derfor vil EU-kommisjonen vurdere å åpne for mer ulvejakt.

Et av de viktigste tiltakene i EU for å beskytte utryddingstruede dyrearter er nå under press og kan føre til endringer av habitat-direktivet, som er bærebjelken i EUs arbeid for å sikre artsmangfold.

  • Les hele pressemeldingen fra EU-kommisjonen her.

Nå setter EU-kommisjonen i gang et arbeid for å se på reglene som kan åpne for mer jakt på ulv. Dette møter kritikk fra naturvernhold, men skjer etter omfattende press fra landbruksinteresser.

I den norske rovdyrdebatten har for eksempel MDG pekt på at Norge som EU-medlem ikke kunne ført dagens ulvepolitikk. Men nå kan ting tyde på at EU kan nærme seg den norske politikken.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

I de siste årene har man i flere EU-land opplevd at ulv nå finnes i områder der den har vært utryddet. For eksempel er det oppdaget ulv i Belgia, der den har vært utryddet i mer enn 100 år. Den siste ulven i Belgia ble skutt av kong Leopold 2. i 1890.

Økende antall ulver

Nå er det anslått at det finnes omkring 19.000 ulver i EU. Bare i Frankrike er det antatt at 10.000 geiter og sauer ble tatt av ulv i 2022.

I en pressemelding oppfordrer EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen medlemslandene til å bruke de unntakene som allerede finnes i EUs regelverk. Hun legger til at konsentrasjonen av ulv i noen europeiske regioner er blitt en reell fare for husdyr og kanskje også for mennesker.

Dette har Kommisjonens president personlig erfaring med, fordi familiens ponny ble angrepet av ulv.

Oversikt over situasjonen

Innen 22. september bes relevante myndigheter og forskningsmiljøer i medlemsland om å sende inn oppdaterte data over ulvestammen og de problemene som dette skaper.

Kommisjonen vil så avgjøre om den vil legge frem forslag til å modifisere det vern som ulv har innenfor EU og oppdatere lovverket. Der hvor det er nødvendig, vil en foreslå mer fleksibilitet for å møte utviklingen av ulvestammene.

På en pressebriefing i Kommisjonen ble det understreket at dette ikke nødvendigvis bare betyr økt jakt, men at det også finnes andre tiltak.

Ifølge habitat-direktivet fra 1992 har ulvestammer i Europa en sterk beskyttelse, men med visse unntak.  

Men en rekke rovdyr som ulv, bjørn og jerv har en helt spesiell beskyttelse i habitat-direktivet, fordi dette er en hjørnestein i EUs arbeid for artsmangfold.

Kommisjonen har så langt håndhevet vernet av ulvestammer strengt og har en sak gående mot Sverige for deres ulvejakt.