EU-landene enige om å øke andelen fornybar energi til 40 prosent

EUs energiministre klubbet igjennom to viktige deler av «Fit for 55»-pakken på mandagens ministermøte. Nye bindende mål både for fornybar energi og energiøkonomisering.

EUs energiministre ble enige om å sette et bindende mål for fornybarandelen i energimiksen til 40 prosent i 2030. Det er opp fra 32 prosent som er målet som gjelder i dag. I 2020 var EUs andel litt over 20 prosent.

Sterke krefter ville ha dette økt til 45 prosent, slik Kommisjonen har foreslått i sin «Repower EU»-pakke som ble lagt frem i mai. Flertallet avviste det.

Ministrene samlet seg om 40 prosent.

Danmark: Ville gå lengre

Den danske energiminister, Dan Jørgensen, sier i en kommentar at Danmark hadde ønsket å gå lengre. Det gjelder både fornybarmålet, men også målet om energieffektivisering.  

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Men han mener at dette er tilstrekkelig for å nå målene om 55 prosents utslippskutt i 2030.

Ministerrådets vedtak er at man skal nå målet om 9 prosent energisparing innen 2030. Det samme som Kommisjonen har foreslått i «Fit for 55.» Men dette er allerede foreslått økt til 13 prosent i «Repower EU»-pakken.  

Formelt har ikke hverken Rådet eller parlamentet startet behandlingen av «Repower EU»-pakken.

Tøffe forhandlinger

Nå skal Ministerrådet (medlemslandene) innlede forhandlinger med Europaparlamentet om selve lovtekstene om fornybar energi og energisparing.  

En rekke detaljer skal avklares i disse forhandlingene.

Tendensen i Europaparlamentet har vært at det ønsker å skjerpe de klimalovene som Kommisjonen legger frem. Dermed kan det bli en del harde tak før Rådet og Europaparlamentet med hjelp fra EU-kommisjonen, blir enige om den endelige teksten. Det er ventet at dette kommer til å skje i løpet av høsten eller tidlig neste år.

Vedtok gasslagre

EUs energiministre lovfestet på møtet at EU-landene skal fylle sine underjordiske gasslagre til 80 prosent før vinteren kommer. Det ministrene formelt godkjente, var den teksten som er fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene). Denne loven trer i kraft i løpet av dager.

Russland har kuttet helt eller redusert gassleveransene til 12 EU-land. Bakgrunnen er at landene ikke etterkommer russiske krav om å endre kontraktene til å gjøre opp i rubler. Russiske Gazprom krever at det skal skje på en måte som vil være i strid med EU-sanksjonene.

EU bruker omkring 400 milliarder kubikkmeter gass i løpet av ett år. Lagerkapasiteten er omkring 100 milliarder kubikkmeter.

Fylling av lagrene er avgjørende for at EU-landene skal komme igjennom vinteren uten rasjonering av gass.

EUs gasslagre er for øyeblikket fylt til vel 50 prosent.

Lagrene er ujevnt fordelt mellom medlemslandene. Mer enn 70 prosent av lagerkapasiteten er i de fem landene Tyskland, Italia, Frankrike, Nederland og Østerrike. Medlemsland som selv ikke har lagre, eller liten kapasitet, kan leie lager hos andre.

Selskaper på norsk sokkel holder nå igjen oljeproduksjon og tar ut mer gass av feltene. Dette, sammen med omfattende import av flytende nedkjølt gass (LNG) fra Midtøsten og USA, bidrar til at gasslagrene i EU fylles.