EU leter etter smutthull for å stanse striden om forbrennings­motorens fremtid

En utvidet definisjon av hva som er en utslippsfri bil, kan løse diesel-floken som Tyskland har skapt. Men slappere regler vil på visse vilkår kunne forlenge forbrenningsmotorens liv.

–Om jeg har forstått det riktig er det samtaler mellom den tyske regjeringen og Kommisjonen. Alt er i godt gjenge, sa den tyske forbundskansler Olaf Scholz da han kom til EU-toppmøtet torsdag formiddag.

EU-kommisjonen og Tyskland leter etter en løsning som kan sikre forbrenningsmotoren et liv på bortsiden av 2035, men uten at det tillates biler med utslipp. I et forslag til løsning fra Kommisjonen som Reuters har sett, lanseres ideen om en ny bilkategori i EU. Det er biler som har forbrenningsmotor og som kan selges etter 2035. Kravet er at de går på drivstoff som gjør dem utslippsfrie. Bilene må ha en teknologi som gjør at det ikke er mulig å bruke fossilt drivstoff som gir utslipp.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Det er altså snakk om biler som har forbrenningsmotor, men som ikke kan bruke diesel eller bensin.

På EU-toppmøtet i Brussel er striden om forbrenningsmotorens fremtid saken som alle snakker om utenfor selve møterommet.  Men diplomatiske kilder sier at dette ikke er tema inne på møtet. Grunnen er at en nå ønsker å løse dette på lavest mulig nivå. Og ingen ønsker at et toppmøte som handler om krigen i Ukraina, EUs langsiktige økonomiske strategi, energimarkedet, handelspolitikk og immigrasjon, skal drukne i en strid om bensinmotorens fremtid.

Tre måneders utsettelse

Den løsningen som Kommisjonen har skissert, er trolig innenfor rammen av det som er kompromisset mellom EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene.) Det er ikke snakk om å endre selve lovteksten, men å klargjøre deler av den.

Hør vår podkast: Forbrenningsmotorens venner står på bremsen.

En løsning etter disse linjene vil hindre det som alle ønsker å unngå, nemlig at en river opp det kompromisset som ligger på bordet. Da vil saken måtte behandles på nytt, en så kalt annen gangs behandling i Rådet og Europaparlamentet. Ifølge velinformerte kilder vil det kunne ta tre måneder før en kan avslutte prosessen.

Uheldig presedens

Det vil skape en meget uheldig presedens.  De tre EU-institusjonene var klare med et kompromiss som Ministerrådet formelt skulle godkjenne, da Tyskland for to uker siden reiste bust og sa nei. Vanligvis er det en ren formalitet at Rådet og Europaparlamentet slutter seg til det som deres forhandlere er enige om. Bakgrunnen for kuvendingen fra tysk side, var innenrikspolitisk strid. Tyskland er Europas største bilprodusent. I EU har tyskerne fått med seg nok land til at de har blokkerende mindretall. Dersom denne floken ikke løses, frykter mange i EU at dette skal skape presedens for det store antallet EU-lover på klima og energiområdet som nå passerer i EU-systemet.

En utsettelse vil også sende et uheldig signal til bilindustrien. Den har bare tid og veien til å klare omstillingen til å selge elektriske biler. Men løsningen ligger i å finne en bredere definisjon av utslippsfrie biler enn at de skal være elektriske.

Fremgang, men…

Den tyske regjeringen sier det er fremgang i forhandlingene med Kommisjonen, men vil ikke antyde når det kan bli en avtale. EU-kommisjonens ansvarlig for det grønne skiftet, Frans Timmermanns, har understreket at en avtale må respektere at det bare skal selges nye utslippsfrie biler etter 2035.

Lurer du på hvordan det går med EUs store klimapakke: Her er oppdateringen.

Enigheten om bare å selge utslippsfrie biler fra 2035, var det første av «Fit for 55» forslagene som Europaparlamentet og Ministerrådet klarte å bli enige om. Dette er meget viktig klimatiltak ettersom transportsektoren er en av de store utslippsynderne og utslippene derfra er økende.