EU spår fallende energipriser – men frykter virkning av situasjonen i Midtøsten

Europeiske forbrukere kan vente seg lavere strøm- og gasspriser fremover, mener EU-kommisjonen. Men usikkerheten er om den spente situasjonen i Midtøsten vil forstyrre leveransene av flytende nedkjølt gass (LNG).

– Gasslagrene i EU er nå 66 prosent fulle, og vi regner med å komme ut av vinteren med mer gass på lager enn i fjor. Det betyr at det må kjøpes mindre gass for å fylle dem opp, forklarte energikommissær Kadri Simson på en høring i Europaparlamentet torsdag.

Hun mente at dette lovet godt for utviklingen av energiprisene i EU som nå er nede på et nivå fra før krigen i Ukraina.

Hennes optimistiske meldinger til Europaparlamentets energikomite ble fulgt opp av nye økonomiske prognoser for EU. De presenterte Kommisjonen torsdag.

Selv om tonen er optimistisk, har ikke EU avblåst energikrisen.

Lavere energipriser – mindre inflasjon

Inflasjonen faller raskere enn man forventet i fjor. Fallende energipriser er den viktigste grunnen. Det gjelder særlig prisen på gass. Dette har også kuttet prisen på andre varer.

Torsdag ble gass omsatt til 24,8 euro/MWh på gassbørsen TTF i Nederland. Den var over på rundt 300 euro/MWh under de

n verste delen av energikrisen. Like før invasjonen var prisen 43 euro/MWh. Men dagens nivå er høyere enn det «normale.» I februar 2021 var prisen nede i 6 euro/MWh.

Inflasjonen i EU vil falle fra 6,3 prosent i 2023, til 3 prosent i 2024 og ned til 2,5 prosent i 2025. Kommisjonens prognoser er at folk flest kan vente seg en reallønnsøkning.

Men Kommisjonen advarer om at importen av LNG fra Midtøsten kan bli hindret av situasjonen i Rødehavet. Det kan trekke prisene på energi opp. EU importerer nå store mengder LNG fra Midtøsten for å dekke opp for bortfallet av russisk gass.

Støtteordninger som ble innført under energikrisen, avvikles nå. Dette kombinert med høyere kostnader for å frakte LNG fra Midtøsten, kan bidra til å trekke energiprisen noe opp. Det er likevel langt fram til nivåene etter Russlands invasjon i Ukraina.

Leve uten russisk gass

Simson sa i møte med parlamentarikerne at EU nå har lært seg å leve uten russisk gass og at det ikke er noen vei tilbake til at unionen igjen skal bli en stor kunde. Hun sier at EU ligger an til å nå målet om å ikke importere gass fra Russland i 2027. Men hun understreket at EU-landene må slutte å importere LNG fra Russland, noe også den ukrainske regjeringen har gitt tydelig beskjed om.

EU importerte i fjor LNG fra Russland for en milliard dollar i måneden, ifølge High North News.