EU støtter ikke CO₂-rensing på Klemetsrud

EU-kommisjonen vedtok i dag å bruke 11 milliarder kroner (1,1 milliarder euro) for å støtte prosjekter for avkarbonisering. Fortum Oslo Varme på Klemetsrud er ikke på listen.

Her er listen over de prosjektene som får støtte fra EUs innovasjonsfond.

– Tildelingen viser at EU vil realisere CCS som klimateknologi. Da er det overraskende at EU-kommisjonen velger bort vårt karbonfangstprosjekt. Vi har ett av de best forberedte prosjektene for karbonfangst i Europa, og ytterligere utsettelse er utfordrende. Nå starter vi gjennomgangen av Innovasjonsfondets tilbakemelding på søknaden, og så må vi vurdere om vi skal søke EUs Innovasjonsfond i andre tildeling. Søknadsfristen er i mars 2022, uttaler CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme.

– Dette vil ikke sette en stopper for karbonfangst på avfallsforbrenning i Oslo, men uten støtte fra EU må vi nå se på alternative løsninger for fullfinansiering, uttaler Gerner Bjerkås.

Skuffet byråd

– Jeg er skuffet over avslaget fra EU. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle Parisavtalen, og da må vi fjerne utslipp fra avfallsforbrenning. Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg kan tjene som en blåkopi for andre byers bærekraftige avfallshåndtering. Nå må vi se på andre finansieringsløsninger, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo.

Inn i budsjettforhandlingene?

Den rød-grønne regjeringen har i regjeringsplattformen videreført støtten til Klemetsrud.

Akkurat nå sitter regjeringspartiene Sp og Ap i budsjettforhandlinger med SV. Lars Haltbrekken er SVs klimapolitiske talsperson og er tydelig på at partiet vil jobbe for at dette anlegget skal realiseres.

– Betyr det at dere vil ta dette opp i budsjettforhandlingene som pågår nå?

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

– Hvordan vi vil jobbe med dette, må vi komme tilbake til, men vi mener at dette anlegget er viktig å få realisert for å redusere utslipp. Dersom Fortum Oslo Varme søker på nytt i mars, må regjeringen legger et betydelig sterkere press på EU. Men vi mener dette prosjektet må realiseres, helt uavhengig av om EU legger penger på bordet, sier Haltbrekken.

Det er prosjekter i Belgia, Italia, Finland, Frankrike, Nederland, Norge, Spaina og Sverige som deler de omkring 11 milliarder kronene. Norge nevnes, fordi et av prosjektene skal bruke Nordsjøen som lagringsplass for CO₂.

EUs kommissær for det grønne skiftet, Frans Timmermans, understreker i en pressemelding at innovasjon er avgjørende for å nå 1,5 gradersmålet. Sammen med kutt i utslipp, gir innovasjon oss en vei frem mot å oppfylle Paris-avtalen, sier han. Timmermans understreker at dagens beslutning i EU gir tydelig støtte til prosjekter omkring i Europa.

Det var prosjekter med en kostnadsramme på vel 7,5 milliarder euro som konkurrerte om støtten fra innovasjonsfondet til EU.

Store summer

Prosjektet på Klemetsrud ba om omkring 1,8 milliarder kroner fra EU. Dette skulle komme i tillegg til betydelige beløp fra staten og fra eierne av anlegget.

CO2-fangstprosjektet er en del av Langskip-prosjektet, og det totale finansieringsbehovet, inkludert både investering og ti års drift, er på cirka 6,8 milliarder kroner. Staten vil dekke 3 milliarder av disse – dersom Fortum Oslo Varme skaffer resten selv gjennom egen eller ekstern finansiering. Avfallsselskapet bidrar selv med cirka 800 millioner kroner i finansiering, skriver TU.no.