EU strammer til utslippskrav for drivstoff til skipsfarten

EU vil pålegge skipsfarten å bruke mindre forurensende drivstoff som skal kutte utslippene. Dette kommer på toppen av at skipsfarten fra 2025 skal innlemmes i EUs kvotehandelssystem (ETS).

Natt til torsdag ble EU-parlamentet og Ministerrådet (medlemslandene) enige om nye strengere regler for drivstoff i maritim sektor. Denne reguleringen (FuelEUMaritime) er en del av den store klimapakken «Fit for 55.»

Konkret setter EU nå et mål for gradvis å redusere utslippene fra maritim sektor. Ved bruk av renere energi og drivstoff skal det kuttes 2 prosent i utslippene i 2025. Dette skal øke til 80 prosent i 2050.  Det stille også krav til den energi som skipene bruker når de ligger i land, det vil si at en vil kutte utslippene fra landstrøm.

Denne avtalen kommer i tillegg til enigheten som ble oppnådd like før jul, der skipsfarten skal fases inn i EUs kvotehandelssystem. Det understrekes i pressemeldingene fra forhandlingene at dette er sentrale tiltak for å redusere utslipp fra den maritime sektoren.

–Dette rammeverket vil kutte drivhusgasser fra skipsfart og være en viktig del av «Fit for 55,» understreker EU-kommisjonens ansvarlige for Det grønne skifte, Frans Timmermans.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Kravene om renere drivstoff vil skape et marked for slikt, noe som ikke finnes i dag, understrekes det.

På sikt vil dette redusere prisforskjellen mellom fossilt drivstoff og det som er renere.

Norge er forsinket

Norge er omfattet av disse reglene, fordi dette vil være EØS-relevant. Men når det gjelder innlemmelsen av skipsfarten i EUs kvotehandelssystem, har klima- og miljøminister Espen Barth Eide varslet Stortinget at det kan bli problemer. Norge klarer neppe å få lovendringer på plass som gjør at kvotehandelsregime for skipsfarten kan tre i kraft samtidig i EØS/EFTA-landene og i EU. Det kan gjøre Norge, i en overgangsperiode, til en frihavn for skipsfartens miljøsyndere. Les detaljene om Norges problemer her.

Stramme til fra 2025

Konkret betyr innlemmelsen i ETS at fra 2025 må skipsfarten betale for 40 prosent av sine utslipp, i 2026 vil dette øke til 70 prosent og fra 2027 for 100 prosent. Dette er i utgangspunktet for skipsfart innenfor hele EU-EØS-området, men med de norske problemene vil det i starten trolig bare omfatte EU-landene.

Alle skal med

De nye reglene vil omfatte skipsfart enten skipet er registrert i et EU-land eller ikke.

Skipsfarten må kjøpe kvoter for 50 prosent av utslippene sine til og fra havner i EU og tredjeland, typisk skipsfart mellom Asia og Europa.

Dette sukres med at skipsfarten skal få EU-strøtte til grønn omstilling.

Skipsfarten utgjorde mellom 3 og 4 prosent av de totale utslippene av CO₂ i EU i 2021. Men økt etterspørsel etter at Covid slipper taket, vil trolig øke dette.

Den enigheten som nå er oppnådd skal formelt godkjennes av Ministerrådet (medlemslandene) og Europaparlamentet før ordningen trer i kraft. Vanligvis er det bare en formalitet.