EU vil bremse Kinas innflytelse og gjøre kloden grønnere

EU legger inntil 300 milliarder euro på bordet for å støtte investeringer i infrastruktur kloden rundt. Dette er et forsøk på å matche Kinas økende innflytelse verden over. I tillegg er det et middel i EUs bestrebelser på å gjøre kloden mer bærekraftig.

Det er i perioden frem til 2027 at EU med private partnere skal utløse investeringer i størrelsen 300 milliarder euro. Det tilsvarer omkring 3000 milliarder kroner. Planen, som har fått navnet Global Gateway, ble presentert i Brussel onsdag.

De fem feltene som er pekt ut er helse, transport, forskning/utdanning og energi og klima. Det er for tidlig å si hvordan pengene blir fordelt på de ulike områdene. Initiativet er samordnet med USA og britenes lignende satsinger.

Ikke til fossile prosjekter

Klima og energi er et viktig felt som er understreket i Global Gateway. Prosjekter som inneholder fossil energi, får ikke støtte. Dette skal være fornybare prosjekter, og målet er å bane vei for en overgang til ren energi også i verdens fattige land.

Det pekes spesielt på utvikling av hydrogen med fornybar energi som et satsingsområde. I pressemeldingen heter det at EU vil samarbeide med partnerland som har potensiale til å utvikle fornybar hydrogenproduksjon. EU ønsker at slikt grønt hydrogen skal kunne handles internasjonalt uten importrestriksjoner. Formuleringene om hydrogen er noen av de mest konkrete i den planen Kommisjonen presenterte.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Demme opp for Kina

Kommisjonens president Ursula von der Leyen understreket under pressekonferansen viktigheten av at EU som en demokratisk institusjon demmer opp for Kinas økende innflytelse. Global Gateway utfordrer Kinas «Belt and Road,» som ved siden av å bygge infrastruktur skal åpne markeder for Kina.

Global Gateway er et svar på kravet som EUs utenriksministre fremmet på sitt møte i sommer. Der ba de om at EU skulle samordne sine økonomiske, utenriks og bistandspolitiske og sikkerhetsinteresser, slik at de fremmet europeiske verdier.

Det er en rekke detaljer i opplegget som ikke er klare. Von der Leyen var tydelig på at dette skal skje i nært samarbeid med de landene som blir partnere med EU. En første reaksjon fra disse får en når EU og Den afrikanske union om ikke så lenge møtes til toppmøte.

Langt fra alt er nye penger

Global Gateway er utformet på bakgrunn av lærdommen fra pandemien.

– Covid-19 har vist oss hvor sammenfiltret den verden vi lever i er, sa von der Leyen. Hun viste til at vi nå ser at verdensøkonomien henter seg inn igjen.

– Det gir muligheter til å tenke nytt om hvordan vi samarbeider og bygge noe bedre for fremtiden, minnet hun om.

Alt det som legges på bordet er ikke snakk om nye penger, men blant annet en samordning av tiltak EU alt har i dag. Det vil være en mindre del av dette som kommer direkte fra EUs budsjett.

Men helt nytt er det at EU-kommisjonen ønsker å etablere en eksportkreditt-ordning. Denne skal være i tillegg til de eksportstøttetiltakene som medlemslandene allerede har. En europeisk eksportkreditt skal hjelpe bedrifter fra medlemslandene til å konkurrere mot bedrifter som får eksportstøtte fra sine hjemland.