EU vil forsyne Ukraina med gass og strøm

Ukraina vil få krise-strøm fra EU etter at landet nylig har frigjort seg fra russisk strømforsyning. EU og IAEA er bekymret for sikkerheten til Ukrainas 15 atomreaktorer som står for halvparten av landets strømforsyning.

Innen 2023 skulle Ukraina vært koblet til EUs strømnett og marked for elektrisitet. Men nå skal dette skje mye raskere. Grunnen er at Ukraina i slutten av februar testet hvordan det skulle klare seg uten strøm fra Russland. I løpet av denne testperioden angrep Russland landet.

Derfor har ikke Ukraina ønsket å koble seg på det russiske strømnettet igjen.

Jobber på spreng

Nå jobber European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E) med en kriseløsning der Ukraina får strøm fra nabolandene. Ifølge EUs energikommissær Kadri Simson kan det ta noen uker før dette er i orden.

På pressekonferansen etter EUs hasteinnkalte energiministermøte sent mandag kveld, understreket hun at man vil gjøre dette så raskt det er teknisk mulig.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Nå er det ikke et spørsmål om å koble Ukraina til det indre markedet, men sikre at landet får energi i denne vanskelige tiden, slik at det unngår blackout.

Det var på EUs krisemøte for energiministre mandag at Simson orienterte EU-landene om denne situasjonen. Det franske EU-formannskapet skriver i sin oppsummering av møtet at EU-landene var helt enige om at relevante myndigheter i naboland og EU må sørge for at Ukraina nødkobles til nettet og sikres energi.

Russisk gass i retur

Ukraina er et betydelig transittland for gass til EU fra Russland. Under krigen har denne gass-strømmen så langt gått som normalt. Men Ukraina mangler gass. Derfor ga energiministrene grønt lys til at EU-kommisjonen sikrer at Ukraina får nødvendig tilgang på energi, også drivstoff. I tillegg vil en sørge for at noe av gassen som går via Ukraina til EU-land, sendes tilbake for å forsyne Ukraina.

Bekymret for atomkraften

Ukraina har 15 atomreaktorer fordelt på fire anlegg. Disse produserer omkring halvparten av strømforbruket i Ukraina.

Onsdag er det innkalt til hastemøte i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i Wien. IAEAs generaldirektør Rafael Mariano Grossi sier i en uttalelse at de er bekymret for sikkerheten til anleggene i Ukraina.

Ukraina har bedt om at det opprettes en sikkerhetssone rundt atomkraftverkene. De viser til at russiske styrker bare står kilometer vekk fra det største atomkraftverket Zaporizhzhia, ifølge IAEA.

Grossi har vært veldig tydelig på at Russland må unngå krigshandlinger nær atomkraftverkene.

EU er bekymret for atomsikkerheten

EUs energiministre er bekymret for sikkerheten til disse kraftverkene og er innstilt på å støtte alle internasjonale tiltak som kan opprettholde sikkerheten ved atomanleggene.

Det er så langt ikke meldt om direkte angrep på energianlegg, men en rakett har truffet et lager for radioaktivt avfall. Men ifølge IAEA har det ikke vært noen radioaktive lekkasjer.